2012 - Francisco García Paramés - IEF Institut d'Estudis Financers
13 gener 2019

2012 – Francisco García Paramés