2013 - BBVA Research, Servei d’estudis BBVA - IEF Institut d'Estudis Financers
13 gener 2019

2013 – BBVA Research, Servei d’estudis BBVA