2016 - Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Insfraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona - IEF Institut d'Estudis Financers
13 gener 2019

2016 – Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Insfraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona