25 Setembre 2018

2017 – Sr. Aristóbulo de Juan, antic director general del Banc d’Espanya