2017 - Sr. Joaquin Trigo, professor universitari i antic director executiu de Foment i IEE - IEF Institut d'Estudis Financers
25 setembre 2018

2017 – Sr. Joaquin Trigo, professor universitari i antic director executiu de Foment i IEE