Alfabetització Financera Sostenible Per a Joves Amb Discapacitat (DISFINLIT) - IEF Institut d'Estudis Financers

SUSTAINABLE FINANCIAL
LITERACY FOR DISABLED YOUTH

Alfabetització Financera Sostenible Per a Joves Amb Discapacitat (DISFINLIT)

Programa Erasmus+

Acció clau: Acció clau 2 - Cooperació entre organitzacions i institucions

Tipus d'acció: KA201 - Associacions estratègiques a petita escala en l'educació d'adults

Temes: Joves amb discapacitat / alfabetització financera sostenible - Competències clau - habilitats bàsiques

Inici: 01-11-2021 / Fi: 31-10-2023

Web: www.disfinlit.eu

Mail: mgarcia@iefweb.org

Alfabetització financera sostenible per a joves amb discapacitat (DISFINLIT) és un projecte d’innovació enfocat a la necessitat de comptar amb eines i materials d’alta qualitat que ajudin els joves amb discapacitat a desenvolupar coneixements financers sostenibles, a prendre decisions financeres intel·ligents i sostenibles, a comprendre la gestió dels diners, a enfrontar-se a una economia en constant canvi, a superar els desafiaments inevitables i fer-se càrrec del seu propi futur financer.
L’educació financera és una habilitat vital fonamental per participar en la societat i garantir una bona salut financera per a tothom.

Coordinador:

Consorci:

L’Institut d’Estudis Financers és el coordinador del projecte i compartirà amb el consorci la seva experiència en formació contínua especialitzada en finances per proporcionar als estudiants joves amb discapacitat els coneixements i habilitats necessaris per millorar la seva alfabetització financera.

El consorci està compost per 6 socis (a més del IEF, Institut d’Estudis Financers) CONACEE, Confederació Nacional de Centres Especials d’Ocupació, com una associació sense ànim de lucre, els socis dels quals són federacions i associacions de Centres Especials d’Ocupació. D’altra banda, Institucions financeres i bancàries (EFFEBI), un Organisme internacional ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities), una Fundació innovativa (DFW2W) i una consultoria que fomenta l’esperit empresarial a través de l’educació EURODIMENSIONS.

El projecte abordarà els objectius de crear materials per a joves amb discapacitat per desenvolupar un material accessible per a tothom que afavoreixi el seu aprenentatge en l’educació en finances sostenibles contribuint a una millora en les seves finances personals en un entorn en el marc del Green Deal. Així com disposar d’una comunitat de bones pràctiques, crear la millor plataforma per col·locar els continguts de la comunitat i les eines de comunicació.

Els objectius del projecte suposaran 2 productes intel·lectuals, que es duran a terme de manera col·laborativa i liderats per un dels socis són els següents:

Pla d’estudis i materials adaptats per a joves amb discapacitat serà liderat per ACEEU. Inclou el compendi del material educatiu existent i de les bones pràctiques en matèria d’educació financera i finances sostenibles. La definició dels objectius aprenentatge online amb els instruments de la UE per als joves amb discapacitat. Desenvolupar el currículum de formació i material de formació existent adaptat per a persones amb discapacitat.

Comunitat de bones pràctiques Serà dirigit per EURODIMENSIONS i consisteix a: contactar i crear comunitat amb el nombre més gran possible d’interessats en aquesta temàtica, crear o seleccionar la millor plataforma per allotjar els continguts de la comunitat i les eines de comunicació. i incloure els continguts i començar a compartir-los.

Noticies