ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Iniciació a les Finances Personals

Presentació

Demana'ns més informació
 • Durada

  5 hores lectives

 • Matrícula

  50€ (amb certificat) / 30€ (sense certificat)

 • Metodologia

  • Estudi on- line. Aprenentatge flexible.
  • Materials didàctics interactius i multimèdia.
  • Test d'autoavaluació en línia.
  • Tutorització en línia, per un tutor expert. 

 • Programa informativo

Objectiu

Els objectius d'aquest mòdul, són:
 
 • Conèixer les diferents formes dels diners i calcular el seu valor actual i futur.
 • Saber com obtenir les dades necessàries per calcular els ingressos i despeses, tant reals com potencials, que configuren el pressupost personal.
 • Disposar de les eines necessàries per a l'elaboració del pressupost personal o familiar.
 • Prendre consciència de la necessitat i potencialitat de l'estalvi.
 • Identificar la possibilitat de l'endeutament personal i saber identificar i calcular els seus límits.
 
Un cop completat aquest mòdul, sabràs reconèixer les diferents funcions i formes dels diners i constatar l'efecte que exerceix el temps sobre el mateix. També aprendràs a identificar les conseqüències de la inflació sobre els nostres estalvis i el nostre patrimoni.

D'altra banda, seràs capaç de calcular i classificar els ingressos i despeses d'una persona i família, amb l'objectiu de conèixer la situació financera actual i calcular el pressupost d'ingressos i despeses, així com la necessitat de diners i la capacitat d'estalvi.

Finalment, aquesta formació servirà per reconèixer les funcions i utilitat de l'estalvi en les teves finances personals. I, davant la necessitat o conveniència de l'endeutament, disposaràs dels recursos necessaris per identificar les varietats de crèdits i préstecs i calcular el cost dels mateixos amb la finalitat de saber triar els més econòmics.

Participants

Adult, amb qualsevol nivell i perfil de formació i/o àrea de professió.
Requereix coneixements informàtics a nivell usuari.

Temari

1. Els diners
1.1. Les bases dels diners
1.2. Formes de presentació dels diners
1.3. El valor dels diners avui i en el futur
1.4. Els interessos
       1.4.1. Interès simple
       1.4.2. Interès compost
1.5. La inflació
 
2. El pressupost personal i familiar
2.1. Pas 1: Les bases, punt de partida
        2.1.1. Arxiu i classificació
        2.1.2. Control dels ingressos personals
        2.1.3. Control de les despeses personals
2.2. Pas 2: L'estat econòmic actual, element de referència
        2.2.1. Objectiu i procediment
        2.2.2. Consideracions generals
        2.2.3. Pressupost de tresoreria
2.3. Pas 3: 'Elaborem el pressupost !!
        2.3.1. Procés d'elaboració
        2.3.2. Actuacions davant de l'excedent o dèficit

3. L'estalvi i l'endeutament
3. 1. L'estalvi
         3. 1.1. Previsió
         3. 1.2. Precaució o fons d'emergència
         3. 1.3. Impuls i millora per al futur
         3. 1.4. Independència
3.2. L'endeutament
        3.2.1. Necessitat o conveniència d'endeutar-
        3.2.2. Els préstecs
                   - Préstecs ràpids
                   - Préstecs bancaris
                   - Préstecs al consum
                   - Préstecs NO bancaris
        3.2.3. Els crèdits
                   - Descobert en compte
                   - Ajornament de pagaments en targeta de crèdit
        3.2.4. Cost dels préstecs i crèdits

Procés d'incripció

Per realitzar la inscripció en aquest curs on-line és necessari:
 • Crear un compte a la plataforma de formació, IEF Campus.
 • Entra/Registrar-se a la plataforma i buscar aquest curs.
 • Realitzar el pagament on-line.
Un cop es confirmi el pagament, quedarà automàticament inscrit al curs . Des d'aquest moment , tindrà accés a tots els recursos i materials per iniciar el seu estudi en el moment i lloc que desitgi.

Cada curs té la seva temporalització, metodologia d'estudi i sistema d'avaluació. A la guia d'estudi (que trobarà dins del curs) estan recollits tots aquests aspectes. A més, durant tot el temps comptarà amb l'ajuda d'un tutor-expert.
 
Condicions
La inscripció al curs es regeix per les condicions internes d'admissió. L'abonament s'ha de fer en el mateix moment de la insripción a través de pagament per targeta bancària. La certificació de superació i aprofitament del curs està condicionada a la superació de les proves d'avaluació que formen part del contingut del curs. En cap cas es realitzarà la devolució del cost de la matrícula del curs un cop s'hagi iniciat el mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS