ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Projectes d'Educació Financera


Síntesi Projectes Educacio Financera.pdf


L'Institut d'Estudis Financers considera l'Educació Financera com un element clau per afavorir la consolidació d'una societat informada i conscient que pugui preveure, planificar i adoptar decisions financeres adequades i plenament conscients en funció dels objectius personals o familiars que tinguin. Indirectament, per tant, tenir coneixements de finances bàsiques millora la qualitat de vida.
 
El nostre enfocament es basa en el traspàs de coneixements i competències financeres, oferint eines bàsiques de gestió que empoderin al ciutadà i li permetin ser crític i resolutiu en les diferents etapes de la seva vida.
 
Altres característiques que defineixen el nostre treball són:
 
  • Innovació constant en continguts: La relació amb entitats internacionals ens permet conèixer de primera mà les últimes actualitzacions econòmiques i financeres, així com les millors pràctiques del sector que poden ser adaptades al nostre entorn. Un exemple és el Programa EFEC, un partenariat públic-privat que neix al 2012 basat en l'èxit de l'experiència escocesa en Educació Financera (llegir el punt de l'article 3.29) i que compleix les recomenacions de l'OCDE i la Comissió Euroepa en aquesta matèria.
 
  • Nous formats i metodologia: A més dels manuals educatius, IEF desenvolupa materials en nous formats. En 2014 vam posar en marxa www.educaciofinancera.cat, un portal web que recull les publicacions, estudis, notícies i recursos disponibles a la xarxa sobre la materia. També hem publicat una sèrie de vídeos divulgatius amb més de 9.000 reproduccions sobre finances personals amb un to desenfadat per arribar al major públic possible. En el primer semestre de l'any es publicarà el curs e-learning d'Iniciació a les Finances Personals.
 
  • Promoció de la Responsabilitat Social Corporativa: Els nostres projectes promouen la responsabilitat social de les empreses que els financen (Ex. Voluntariat corporatiu, atenció a la infància en risc...).
 
  • Col·laboradors experts: Tots els cursos de formació dissenyats i impartits per IEF estan dirigits per un equip multidisciplinari, que compta amb professionals del sector financer i empresarial, docents i pedagogs.
 
  • Adaptació de materials ad hoc: Tota la documentació elaborada, és revisada periòdicament tant a nivell pedagògic com de continguts, adaptant-la a la situació conjuntural existent, la realitat del lloc on s'imparteix (diferències de legislació, impostos, idioma propi ...) i, principalment , a les característiques bàsiques dels alumnes (llenguatge, definició de conceptes ...).

NOVETATS
 
EN MARXA
 
ACTIVITATS REALITZADES
Notícies relacionades