ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Programa Assessorament Financer i Gestió Patrimonial

Presentació

Demana'ns més informació

Objectiu

El curs s’ha dissenyat per complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que, en diversos àmbits, aconsellen i gestionen patrimonis de particulars. L’objectiu bàsic és formar en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d’assessoria necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.
 
El curs proporciona els coneixements teòrics i pràctics necessaris, per tal de respondre a les necessitats presents i futures dels clients, en el seu vessant de gestió de patrimonis i assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

Els Diplomats en Gestió Patrimonial seran professionals capaços de rendir professionalment al més alt nivell en una de les àrees de banca i de consultoria que està adquirint més importància en els països financerament més desenvolupats.


L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya en obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-España, com a programa preparatori per a la certificació professional d’EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA).

 

Participants

 • Professionals de banca personal o privada.
   
 • Gestors, assessors i consultors que els requereixen una sòlida formació global per al consell i la gestió dels patrimonis dels seus clients.
   
 • Professionals de gestió de carteres, de societats i agències de valors, vinculats a la intermediació o gestió d’inversions.
   
 • Universitaris interessats a especialitzar-se en aquesta àrea ascendent del negoci financer.

Temari

 1. Introducció (6 hores)
 2. Càlculs financers (18 hores)
 3. Instruments i mercats financers (36 hores)
 4. Instruments derivats i anàlisi de l’entorn (24 hores)
 5. Fons i societats d’inversió mobiliària (9 hores)
 6. Assegurances (9 hores)
 7. Pensions i planificació de la jubilació (6 hores)
 8. Planificació immobiliària (3 hores)
 9. Fiscalitat en la gestió patrimonial (18 hores)
 10. Gestió de carteres (21 hores)
 11. Assessorament i planificació financera (6 hores)
 12. Compliment normatiu i regulador (6 hores)
 13. Casos pràctics d’assessorament financer i repàs del curs (15 hores)

Professorat

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al programa, s'ha d'entregar la documentació següent:
 • Formulari d'inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies
Aquesta documentació es pot entregar per e-mail a cursos@iefweb.org. Un cop valorada la seva candidatura per la direcció de l’IEF, es comunicarà al interessat per e-mail la seva admissió i es realitzarà una reserva prèvia de la plaça.

Procediment de pagament
Un cop admès en el Programa Superior de Gestió Patrimonial s’ha d’abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a jsellares@iefweb.org. La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’ha de pagar abans de l’inici del curs.

La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antel·lació de l’inici del curs.

Els pagaments es poden fer per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Programa Assessorament Financer i Gestió Patrimonial

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Planificació Financera EFP - BCN

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Planner (EFP).

Més informació

Assessor Financer Europeu - Nivell 1 (EFA N1 - DAF)

Habilitats i tècniques vinculades a l'assessorament financer d'acord a la certificació del Nivell I d'EFPA.

Més informació

Assessor Financer Europeu - Nivell 2 (EFA N2)

Habilitats i tècniques vinculades a l'assessorament financer d'acord a la certificació del Nivell II d'EFPA.

Més informació

Assessor Financer Europeu (EFA N1 + N2)

Habilitats i tècniques vinculades a l'assessorament financer d'acord a la certificació d'EFPA European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Planificació Financera Personal (EFP)

Habilitats i tècniques vinculades a la planificació financera personal d'acord a la certificació European Financial Planner, EFP d'EFPA.

Més informació

Planificar la jubilació davant la reforma de les pensions

Novetats legislatives i supòsits pràctics de la planificació de la jubilació.

Més informació

Pràctica de Planificació Financera Patrimonial

Dotar al professional expert en finances de coneixements pràctics i complementaris a la seva formació superior en gestió financera i...

Més informació