ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Màster en Finances

“El Màster en Finances de l’IEF m’ha permès adquirir elevats coneixements financers que han estat de gran utilitat per obrir-me les portes al sempre difícil mercat laboral”, Lluc Sas Franch (Gestor de Inversiones)

Presentació

Demana'ns més informació
 • Dates i durada

  Octubre 2018 / Juny 2019
  +600h lectives

 • Horari

  De Dilluns a dijous (alguns (dv,ds), horari tardes

 • Lloc

  IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2a 08029)

 • Programa detallat Màster en Finances

Objectiu

Particularment, els participants:
 • Adquireixen els coneixements i domini conceptual que els permet la dedicació a qualsevol àrea de les finances.
   
 • Obtenen la capacitat global d’interrelacionar el funcionament de totes les institucions que configuren el sistema financer per a la presa de decisions.
   
 • Dominen l’aplicació pràctica de les tècniques més innovadores i internacionalment acceptades en el món del finançament i la inversió empresarial incloent els aspectes operatius de la nova economia a les finances.

Per tant, l’objectiu central del Màster en Finances és formar professionals capacitats i amb habilitats tècniques i de gestió, idonis per a futures carreres professionals en el món financer, en les institucions, mercats i tot tipus d’organitzacions empresarials, financeres i no financeres, en un entorn extraordinàriament dinàmic.

Participants

El Màster en Finances és un programa adreçat a titulats universitaris que compleixen les condicions següents:
 • Tenir una titulació universitària o preveure que s’obtindrà de manera imminent.
   
 • Desig d’orientar l’activitat professional cap a alguna de les branques de les finances.
   
 • Voluntat d’emprendre un curs amb alta exigència de temps, dedicació presencial i rigor d’avaluació.

No és necessària experiència professional prèvia, ni tenir altres coneixements en finances que els usuals d’estudis universitaris superiors.

Temari

Aquest any el Màster en Finances incorpora les següents novetats:
 • Gestionaràs una cartera de fons d'inversió durante todo el curso
 • Et formarem per a que obtinguis les Certificacions Internacionals CEFA/CIIA i European Financial Advisor (EFA), complint amb MiFID II
 • Crearàs una gestora de fons d'inversió, un banc de banca privada o una EAFI des de zero
 • Publicarem la millor tesina d'investigació
 • Faràs un stage a Londres
 • Aconseguiràs 4 diplomes addicionals d'especialització
 • Realitzaràs pràctiques remunerades en bancs, entitats i consultores financeres


Tècniques Instrumentals
L’Àrea de Tècniques Instrumentals aporta els coneixements imprescindibles per tal de dotar l’alumne, amb formació prèvia universitària, d’una sòlida base que li faciliti l’accés a les matèries d’anàlisi i gestió financera, així com referències solvents sobre línies d’actuació en l’àmbit de l’ètica i l’orientació laboral.
 
 
 • Anàlisi i diagnòstic d’estats financers
   
 • Mètodes quantitatius: estadística i econometria empresarial i financera
   
 • Entorn econòmic: anàlisi macro i microeconòmica conjuntural i estructural
   
 • Matemàtica de les operacions financeres
   
 • Marc legal i fiscalitat de les operacions financeres
   
 • Teoria de carteres
   
 • Gestió avançada i pràctica d’aplicacions informàtiques i noves tecnologies
   
 • Financial English
   
 • Ètica dels negocis financers
   
 • Conferències complementàries conjunturalment rellevants i orientacions de caracter laboral caràcter

Sistema i Mercats Financers
L’Àrea de Sistema i Mercats Financers incorpora els elements per conèixer els instruments, les institucions i els mercats financers des de la perspectiva de l’operativa, la valoració i l’anàlisi, així com els elements adequats per conèixer i aprofundir en la gestió del risc financer.
 • Sistema financer: fonaments i anàlisi descriptiva
   
 • Mercats monetaris
   
 • Mercats de capitals de renda fixa
   
 • Mercats de capitals de renda variable
   
 • Mercats de divises
   
 • Instruments derivats
   
 • Anàlisi, control i eines de gestió del risc financer

Gestió Bancària
L’Àrea de Gestió Bancària és el compendi de les altres dues àrees i permet implementar i aprofundir en els coneixements més específics, pràctics i professionals en cadascuna de les grans orientacions de les finances: corporativa, bancària, gestió de carteres i inversió i companyies asseguradores.
 • Gestió de carteres: descripció, benchmarking i reporting
   
 • Financial planning
   
 • Gestió financera empresarial i finances corporatives
   
 • Cash management a l’empresa
   
 • Gestió, estratègies i productes bancaris
   
 • Gestió d’entitats asseguradores
   
 • Management i màrqueting empresarial i financer

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al programa, és necessari lliurar la documentació següent:
 • Formulari d'inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Còpia de la titulació
 • Carta de motivació
 • Dues fotografies
Aquesta documentació es pot lliurar per mail a cursos@iefweb.org. Un cop valorada la candidatura per la direcció del Màster, es citarà als candidats per a una entrevista orientativa d'admissió. La direcció de l'IEF comunicarà a l'interessat, el resultat de la seva admissió i es farà una reserva prèvia de la plaça.
 
Procediment de pagament
Un cop admès al Màster en Finances s'ha d'abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l'import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a: jsellares@iefweb.org.  La resta de la totalitat de els drets d'inscripció s'ha d'abonar abans de l'inici del curs. La renúncia al curs s'ha de comunicar a l'IEF, com a mínim, amb una setmana d'antelació de l'inici del curs.
 
Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d'un taló nominatiu a la Fundació Privada Institut d'Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Màster en Finances

Màster d'especialització financera per recent llicenciats. Formació d'alt nivell, pràctiques professionals i viatge a la City de Londres.

Més informació

Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®) i Certified International Investment Analyst (CIIA®). 

Més informació

Anàlisi de Balanços i Comptabilització de Derivats amb NIC39/NIIF9

Implicacions comptables i fiscals per a una empresa de l'ús de derivats en la seva gestió operativa.

Més informació

Programa d'Especialista Universitari d'Auditoria Interna Bancària

Comprensió, capacitat d'anàlisi i d'aplicació pràctica i integral sobre els elements de la funció de l'auditoria interna.

Més informació

Introducció als Futurs i Opcions (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera

Màster d'especialització en inversions, banca i finances corporatives.

Més informació

Iniciació a les Finances Personals

Oferir coneixements bàsics en l'àmbit financer per adquirir una competència bàsica en finances personals.

Més informació

Assessor Financer Europeu - BCN

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Assessor Financer Europeu - Andorra

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Postgrau Analista Financer Europeu - CEFA Andorra

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®). 

Més informació

Excel i visual basic aplicat a les finances

Tot el que necessites saber per treure el màxim profit a Excel relacionat amb les finances.

Més informació

Fonaments d'anàlisi tècnica

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació

Big Data&Machine Learning en finances

L'únic curs sobre Big Data aplicat a les finances

Més informació