ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Productes Financers Derivats

Presentació

Demana'ns més informació

Objectiu

Dur a terme un curs intensiu en nombre d’hores de durada i pel que fa a la profunditat en el tractament dels temes a desenvolupar. Les sessions inclouran un ampli component teòric i pràctic que a més es veurà enriquit amb simulacions a les aules informàtiques de l’IEF, per adquirir coneixements sobre els sistemes de negociació, liquidació i compensació

Aquells que facin el curs i superin les proves pertinents, estaran en disposició de convertir se en operadors de mercats financers derivats, preparats per desenvolupar la seva activitat professional i realitzar estratègies de cobertura, especulació i arbitratge sobre diferents subjacents.

Per altra banda, la formació adquirida capacita els alumnes per superar els exàmens previstos per a l’obtenció de les llicències d’operador BME Clearing y de MEFF, que es realitzaran al llarg del curs i dins del programa PFD.

Participants

 • Llicenciats o estudiants universitaris que estiguin acabant els seus estudis i desitgin obrir-se camí professional en l’àmbit dels productes financers derivats.
   
 • Professionals que desitgin completar la seva formació financera en matèria de productes derivats.
 • Gestors de carteres personals i institucionals.
   
 • Professionals d’entitats de crèdit, de societats i agències de valors.
   
 • Tresorers d’entitats financeres i d’empreses.

Temari

Mòdul 1: Introducció descriptiva i valoració genèrica dels productes derivats

Mòdul 2: Anàlisi del subjacent, condicions generals, valoració específica i aplicacions pràctiques dels productes derivats

Mòdul 3: Gestió de carteres

Mòdul 4: Anàlisi, control i gestió de riscs

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al programa, es necessari entregar la documentació següent:
 
 • Formulari d'inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies
Aquesta documentació es pot lliurar per correu electrònic a cursos@iefweb.org. Un cop valorada la candidatura per la direcció de l'IEF, es comunicarà a l'interessat via e-mail la seva admissió i es farà una reserva prèvia de la plaça.
 

Procediment de pagament
Un cop admès al Programa Superior de Productes Financers Derivats, s’ha d’abonar, en concepte de reserva plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a jsellares@iefweb.org.

La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’ha de pagar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació abans de l’inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.


**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Productes Financers Derivats

Inclou la formació i l'exàmen per obtenir les llicències d'operador de BME Clearing i MEFF.

Més informació

Fonaments d'Anàlisi Tècnica

Anàlisi tècnica com a eina per a la presa de decisions d'inversió.

Més informació

Fonaments dels Mercats Financers

Introducció en conceptes i tècniques desenvolupades en els mercats financers.

Més informació

Introducció a la Borsa

Introducció als mercats borsaris, el seu funcionament i l'anàlisi dels valors.

Més informació

Anàlisi Borsària

Aprofundir en el coneixement del comportament del mercat de valors a través de l'anàlisi.

Més informació

Anàlisi Tècnica:Trading on-line

Eines, tècniques i plataformes tecnològiques que permetran portar a terme la tasca de trader y pla de Trading. 

Més informació

Programa d'Especialització de Back Office de Mercats Financers

Productes, operativa financera i procediments de compensació i liquidació de valors i dels sistemes de pagament.

Més informació

Borsa I. Introducció

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament entre la Fundació Universitat...

Més informació

Borsa II. Anàlisi Borsària

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Productes Estructurats (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament amb l'Institut d'Estudis Financers.

Més informació

Introducció a les institucions d'inversió col·lectiva

Obtenir una visió actualitzada i global de la indústria dels fons d'inversió amb un enfocament a nivell operatiu.

Més informació

Day Trading en viu

Jornada d’aplicació de tècniques en operativa real sobre mercat de futurs

Més informació

Anàlisi d'inversions i estratègies trading

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació