ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Programa d'Especialista Universitari d'Auditoria Interna Bancària

Presentació

Demana'ns més informació
 • Dates i durada

  Novembre 2018 / Juny 2019
  160 hores lectives (semipresencial)

 • Horari

  Dimarts i Dijous, 17h a 21h (3 set. consecutives)

 • Matrícula

  4.250 euros

 • Lloc

  IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2a 08029)

 • Programa detallat

Objectiu

El curs vol dotar els participants de comprensió, capacitat d'anàlisi i d'aplicació pràctica i integral sobre els elements (comptables, matemàtics, informàtics, legals i normatius) que poden considerar-se consubstancials a una visió completa i innovadora de la funció, però també de els elements (financers i bancaris) en què se sustenta l'activitat objecte de l'auditoria interna.

Estructura i metodologia

El curs s'imparteix en modalitat semipresencial, requerint un important esforç de formació a distància i de treball individual tutoritzat.
 
La tutoria, grupal i individual, centra l'acompanyament a l'alumne tant com a suport tècnic al programa com d'incentivació, element vital per garantir el màxim seguiment, mínims abandonaments i bon aprofitament. Les tutories grupals es realitzen coincidint amb sessions presencials i la individual a través de l'ús de la plataforma formativa on-line i eventualment via telefònica i e-mail.
 
El curs s'avalua presencialment ia distància. Els que superen les avaluacions rebran el títol acadèmic de Diploma d'Especialista Universitari en Auditoria Interna Bancària de la Universitat Rovira i Virgili* i l'Institut d'Estudis Financers si disposen de grau, o el Certificat d'Extensió Universitària en Auditoria Interna Bancaria si no disposen de grau.


Els alumnes que no hagin superat el curs i compleixin amb el mínim d'assistència requerida rebran un certificat d'assistència al curs emès per IEF.
 
Col·labora en el curs el departament de Financial Services de KPMG Asesores SL

*Títol universitari pendent d'aprovació

Participants

 • Dirigit a professionals membres dels departaments d'auditoria interna de banca i entitats financeres.
   
 • També a professionals que desitgin completar la seva formació financera en matèria d'auditoria interna bancària.

Temari

Mòdul A. Fonaments financers, comptables i d'auditoria
(16 hores presencials, 24 hores a distància)
 • Fonaments financers
 • Fonaments comptables
 • Fonaments d'auditoria i control intern
 
Mòdul B. Eines per a la funció d'auditoria
(28 hores presencials, 24 hores a distància)
 • Fonaments de matemàtica financera
 • Fonaments d'estadística bàsica
 • Fonaments d'estadística aplicada a l'auditoria
 • Aplicacions informàtiques
 
Mòdul C. Bases i àrees de l'auditoria
(28 hores presencials, 8 hores a distància)
 • Introducció als riscos bancaris
 • Compliment normatiu (compliance)
 • Auditoria a distància, de sucursals i fraus
 • Processos d'auditoria continus
 
 Mòdul D. Processos d'auditoria per productes i segons riscos financers
(40 hores presencials, 44 hores a distància)
 • Productes i instruments financers
 • Processos d'auditoria dirigits a productes i instruments financers
 • Riscos bancaris i financers
 • Processos d'auditoria dirigits a riscos financers
 
Mòdul E. Informació comptable: principis i normativa (36 hores presencials, 12 hores a distància)
 • Marc conceptual de la Comptabilitat
 • Anàlisi d'Estats Financers
 • Comptabilitat d'Entitats Asseguradores
 • Comptabilitat d'Entitats Bancàries
 
Mòdul F. Especialitzacions en auditoria interna i metodologies de treball
(12 hores presencials, sense distància)
 • Auditoria de filials i de processos
 • Auditoria de Basilea
 • Auditoria interna d'actius, carteres i de tresoreria
 • Auditoria informàtica

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció cal lliurar la següent documentació:
Un cop valorada la seva candidatura per part de la direcció de IEF, s'efectuarà una reserva prèvia de la plaça i comunicarà el resultat de la seva admissió.
 
Procediment de pagament
Un cop admès al Programa d'Especialista Universitari d'Auditoria Interna Bancària s’ha d’abonar en concepte de reserva de plaça el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a jsellares@iefweb.org.
 
 
La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs. Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Màster en Finances

Màster d'especialització financera per recent llicenciats. Formació d'alt nivell, pràctiques professionals i viatge a la City de Londres.

Més informació

Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®) i Certified International Investment Analyst (CIIA®). 

Més informació

Anàlisi de Balanços i Comptabilització de Derivats amb NIC39/NIIF9

Implicacions comptables i fiscals per a una empresa de l'ús de derivats en la seva gestió operativa.

Més informació

Programa d'Especialista Universitari d'Auditoria Interna Bancària

Comprensió, capacitat d'anàlisi i d'aplicació pràctica i integral sobre els elements de la funció de l'auditoria interna.

Més informació

Introducció als Futurs i Opcions (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera

Màster d'especialització en inversions, banca i finances corporatives.

Més informació

Iniciació a les Finances Personals

Oferir coneixements bàsics en l'àmbit financer per adquirir una competència bàsica en finances personals.

Més informació

Assessor Financer Europeu - BCN

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Assessor Financer Europeu - Andorra

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Postgrau Analista Financer Europeu - CEFA Andorra

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®). 

Més informació

Excel i visual basic aplicat a les finances

Tot el que necessites saber per treure el màxim profit a Excel relacionat amb les finances.

Més informació

Fonaments d'anàlisi tècnica

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació

Big Data&Machine Learning en finances

L'únic curs sobre Big Data aplicat a les finances

Més informació