ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Planificació Financera EFP - BCN

Presentació

Demana'ns més informació
 • Dates i durada

  Gener 2019 / Juny 2019
  108h lectives

 • Horari

  Divendres de 17h a 21h i Dissabte de 9h a 13h

 • Matrícula

  2.800 euros

 • Lloc

  IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2a 08029)

 • Certificació

  EFPA European Financial Planner (EFP)

Objectiu

El curs té un nivell suficient i comprovat per a una adquisició completa de les competències professionals d’un planificador financer personal, d’un professional de banca personal i privada amb capacitat de gestionar clients i patrimonis complexos i importants, així com d’un assessor financer i patrimonial sènior en qualsevol entitat de serveis d’inversió i òbviament en les EAFI.

El curs prepara per superar els exigents exàmens de l’European Financial PlannerTM d’EFPA. Requereix, en tot cas, una alta dedicació d’estudi individual i l’assistència a les classes presencials.

 

Participants

Especialment dirigit a professionals financers que estan en possessió del certificat EFA i per tant són candidats a la certificació EFP. El curs inclou un convenient repàs d’aquelles matèries del programa EFA que poden requerir-se per a l’examen EFP.
 
També podran presentar-se a l’examen aquells professionals que disposin de les  certificacions i titulacions professionals CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA i CFP sempre que hagin estat obtingudes en els deu últims anys.

Alternativament el curs pot ser realitzat per altres professionals i estudiants interessats en les matèries incloses en la Planificació Financera Personal, tot i no disposar del certificat EFA i per tant no ser candidats immediats a l’EFP.

Temari

 1. Mercats Financers
 2. Inversions Alternatives
 3. Gestió de Carteres
 4. Marc Legal i Successori
 5. Patrimonis Familiars
 6. Planificació Fiscal
 7. Planificació Financera
 8. Repàs i simulació

Procés d'incripció


Per formalitzar la inscripció cal lliurar la següent documentació:
 • Butlletí d'inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies
Un cop valorada la seva candidatura per part de la direcció de IEF, s'efectuarà una reserva prèvia de la plaça i comunicarà el resultat de la seva admissió.

Procediment de pagament
Un cop admès al Programa Superior de Planificació Financera s’ha d’abonar en concepte de reserva de plaça el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a jsellares@iefweb.org.

La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs. Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Programa Assessorament Financer i Gestió Patrimonial

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Planificació Financera EFP - BCN

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Planner (EFP).

Més informació

Assessor Financer Europeu - Nivell 1 (EFA N1 - DAF)

Habilitats i tècniques vinculades a l'assessorament financer d'acord a la certificació del Nivell I d'EFPA.

Més informació

Assessor Financer Europeu - Nivell 2 (EFA N2)

Habilitats i tècniques vinculades a l'assessorament financer d'acord a la certificació del Nivell II d'EFPA.

Més informació

Assessor Financer Europeu (EFA N1 + N2)

Habilitats i tècniques vinculades a l'assessorament financer d'acord a la certificació d'EFPA European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Planificació Financera Personal (EFP)

Habilitats i tècniques vinculades a la planificació financera personal d'acord a la certificació European Financial Planner, EFP d'EFPA.

Més informació

Planificar la jubilació davant la reforma de les pensions

Novetats legislatives i supòsits pràctics de la planificació de la jubilació.

Més informació

Pràctica de Planificació Financera Patrimonial

Dotar al professional expert en finances de coneixements pràctics i complementaris a la seva formació superior en gestió financera i...

Més informació