ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera

Presentació

Demana'ns més informació

Objectiu

Amb una orientació marcadament de caràcter professional, el Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera, impartit en col·laboració amb IQS School of Management i amb l'acreditació de l'IEF de l'EFPA (European Financial Planning Association), té com a objectiu oferir una formació professionalitzadora en dos àmbits d'especialització en el camp de les finances (banca privada i finances corporatives), prepara als estudiants per obtenir amb garanties d'èxit les certificacions professionals EFA (European Financial Advisor) i EFP (European Financial Planner) que atorga EFPA (European Financial Planning Association).

Els principals elements distintius i de valor del Màster són els següents:
  • Únic a Espanya amb una preparació amb garanties per a la superació dels exàmens teòrics de les certificacions EFA i EFP, molt valorades per gran part de les institucions d'inversió i serveis bancaris per a l'exercici de l'assessorament patrimonial i la gestió de carteres en l'àmbit de la banca privada.
  • Ofereix també formació en l'àmbit de les Finances Corporatives.
  • La realització d'una assignatura obligatòria de pràctiques en institucions i empreses que han de permetre als estudiants traslladar da forma eficaç a la pràctica professional els conceptes estudiats. 

Participants

El Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera d'IQS School of Management va dirigit a titulats procedents de titulacions de Grau o Llicenciatura en alguna de les següents àrees de coneixement:
 
 
- Administració i Direcció d'Empreses
- Economia i Negocis Internacionals
- Gestió Mercantil i Financera
- Comptabilitat i Auditoria
 
Les sol·licituds dels candidats procedents d'altres titulacions interessats a cursar aquest màster, seran estudiades per la Comissió d'Admissions que a la vista del currículum del candidat, s'informarà dels complements formatius necessaris per a la inscripció al màster.

Temari

Les assignatures que conformen el programa del Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera s'estructuren de la següent manera:

Matèria Marc Legal i Metodologia (obligatori)
El seu contingut consisteix en l'estudi del marc econòmic i legal que afecta a les operacions financeres i les implicacions ètiques de l'activitat financera i en el treball de mètodes i tècniques quantitatives per al tractament, anàlisi, inferència i interpretació de dades financeres.

Matèria Anàlisi Comptable (obligatori)
El seu contingut consisteix en la familiarització d’aspectes sobre la gestió financera a dintre l’empresa, la discussió de la metodologia d'anàlisi de la informació financera empresarial i l’avaluacio de diferents mètodes de valoració d’empreses.

Matèria Models i Productes Financers (obligatori)
Consisteix en l'estudi dels principals models teòrics i empírics empleats per explicar el funcionament dels productes financers d'inversió i de finançament, així com dels mètodes més àmpliament acceptats per efectuar la valoració d'aquests productes.

Matèria Anàlisi, Valoració i Gestió de Productes Financers (optatiu)
En aquesta matèria es treballen mètodes avançats de valoració de productes financers d'inversió i models de gestió i planificació, tant des d'una perspectiva teòrica com a través de la definició d'estratègies adequades per a la seva implementació pràctica.

Matèria Finances Corporatives (optatiu)
El contingut d'aquesta matèria se centra en l'estudi de mètodes de valoració d'empreses i de gestió del risc empresarial, l'anàlisi d'operacions societàries, el treball al voltant dels principals instruments de finançament empresarial i la discussió dels actuals models de govern corporatiu.

Pràctiques en Empreses (obligatori)
Consisteix a desenvolupar un treball de pràctiques en una institució d'inversió, entitat financera o empresa durant el segon semestre del Màster.

Treball Final de Màster (obligatori)
El seu contingut consisteix en la realització d'un treball empíric vinculat a un projecte real proposat per la direcció del Màster en coordinació amb entitats col·laboradores.

Procés d'incripció

Per sol·licitar la teva inscripció en el màster has de presentar electrònicament la següent documentació:
  • Document de sol·licitud de preinscripció al màster.
  • Fotocòpia del DNI o passaport vigents.
  • Certificació acadèmica original completa o transcripció de l'expedient acadèmic.
  • Document acreditatiu del nivell B2 d'anglès requerit per cursar el Màster. Si no disposes d'acreditació, pots realitzar una prova d'anglès organitzada pel propi IEF - IQS.
La comissió d'admissions dels estudis de màster estudiarà la teva sol·licitud i en cas de ser favorable t'enviarà una carta d'admissió juntament amb les indicacions perquè puguis realitzar la reserva de plaça i el procediment per a la matriculació.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Màster en Finances

Màster d'especialització financera per recent llicenciats. Formació d'alt nivell, pràctiques professionals i viatge a la City de Londres.

Més informació

Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®) i Certified International Investment Analyst (CIIA®). 

Més informació

Anàlisi de Balanços i Comptabilització de Derivats amb NIC39/NIIF9

Implicacions comptables i fiscals per a una empresa de l'ús de derivats en la seva gestió operativa.

Més informació

Programa d'Especialista Universitari d'Auditoria Interna Bancària

Comprensió, capacitat d'anàlisi i d'aplicació pràctica i integral sobre els elements de la funció de l'auditoria interna.

Més informació

Introducció als Futurs i Opcions (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera

Màster d'especialització en inversions, banca i finances corporatives.

Més informació

Iniciació a les Finances Personals

Oferir coneixements bàsics en l'àmbit financer per adquirir una competència bàsica en finances personals.

Més informació

Assessor Financer Europeu - BCN

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Assessor Financer Europeu - Andorra

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Postgrau Analista Financer Europeu - CEFA Andorra

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®). 

Més informació

Excel i visual basic aplicat a les finances

Tot el que necessites saber per treure el màxim profit a Excel relacionat amb les finances.

Més informació

Fonaments d'anàlisi tècnica

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació

Big Data&Machine Learning en finances

L'únic curs sobre Big Data aplicat a les finances

Més informació