ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Assessor Financer Europeu - BCN

Presentació

Demana'ns més informació
 • Dates i durada

  Gener 2019 / Juny 2019
  230 hores lectives

 • Horari

  divendres 17h a 21h i dissabtes 9:30h a 13:30h

 • Matrícula

  2.700€

 • Lloc

  IEF

 • Certificació

  EFPA European Financial Advisor EFA

Objectiu

Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d'assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. 
 
Proporciona els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats. 
 
L'homologació europea d'aquest curs el va convertir en el primer d'Espanya a obtenir l'acreditació de l'Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-Espanya, com a programa preparatori per a la certificació professional d'EFPA European Financial Advisor (EFA).

Metodologia 
Semipresencial, integrant a l'estudi individual amb un important suport en les sessions presencials i amb seguiment a través de la plataforma formativa IEFCampus. 
 
El curs es desenvoluparà amb l'esquema pedagògic següent: estudi previ individual, sessió o sessions presencials del mòdul, seguiment individual tutoritzat a distància (IEFCampus), realització de test de seguiment i de proves d'avaluació presencials; i repàs i preparació específica de l'examen.

Participants

 • Professionals d'entitats financeres amb responsabilitats presents o futures en l'àrea de banca personal o privada.
   
 • Gestors, assessors i consultors que, essent especialistes en altres àrees, requereixen una sòlida formació global per al consell i la gestió de patrimonis dels seus clients.
   
 • Professionals de gestió de carteres, de societats i agències de valors, de qualsevol entitat vinculada a la intermediació o la gestió d'inversions, o professionals independents.
   
 • Universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea creixent del negoci financer.
   
 • Particulars, per optimitzar la gestió d'un patrimoni personal o familiar.

Temari

Contingut Nivell I (40 hores lectives presencials)
 
Mòdul A. El Client i l'Assessorament Financer
1 . Serveis financers : assessoria i banca personal
2 . Demanda i anàlisi del client
 
Mòdul B. Fonaments d'Inversió
1 . Càlculs financers
2 . Conceptes estadístics
3 . Conjuntura econòmica
 
Mòdul C. Mercats i Instruments Financers
1 . Sistema financer
2 . El BCE i la política monetària
3 . Mercat de renda fixa
4 . Mercat de renda variable
5 . Introducció als derivats
 
Mòdul D. Vehicles d'Inversió i Previsió
1 . Fons i societats d'inversió
2 . Assegurances
3 . Plans i fons de pensions
 
Mòdul I. Fiscalitat i Compliment Normatiu
1 . Marc tributari
2 . Fiscalitat dels productes financers
3 . Compliment normatiu
 
Mòdul F. Preparació exàmens i repàs
 
Contingut NIVELL II (64 hores lectives presencials)
 
Mòdul A. Teoria i Gestió de Carteres
1 . L'eficiència en els mercats
2 . Anàlisi de carteres
3 . Sharpe i CAPM
4 . Polítiques d'inversió i assignació d'actius
5 . Mesura i atribució de resultats
 
Mòdul B. Mercats Financers (Ampliació, Nivell II)
1 . Renda fixa
2 . Renda variable
3 . Anàlisi tècnica
4 . Divises
5 . Derivats
6 . Estructurats
 
Mòdul C. Fons d'Inversió (Ampliació, Nivell II)
1 . Ampliació de fons d'inversió
 
Mòdul D. Temes Complementaris
1 . Interpretació dels indicadors econòmics per a la previsió en els mercats
2 . Crèdit i finançament
3 . Planificació immobiliària
4 . Ètica de l'assessoria financera
 
Mòdul I. Assessorament i Planificació Financera
1 . Planificació financera personal
2 . Coneixement del client i determinació dels estats financers del client
3 . Desenvolupament i presentació d'un pla financer
4 . Planificació de la jubilació
 
Mòdul F. Planificació fiscal
1 . Planificació fiscal de persones físiques, de persones jurídiques i de no residents
 
Mòdul G. Repàs, casos pràctics i preparació exàmens

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al programa, cal lliurar la següent documentació:
 • Formulari d'inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies
Procediment de pagament 
Un cop admès al Programa d'Assessorament Financer Europeu s'ha d'abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l'import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a: jsellares@iefweb.org.
 
La resta de la totalitat dels drets d'inscripció s'hauran d'abonar abans de l'inici del curs. La renúncia al curs s'haurà de comunicar a l'IEF amb una setmana d'antelació, com a mínim, de l'inici del curs.
 
Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074  o a través d'un taló nominatiu a la Fundació Privada Institut d'Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Màster en Finances

Màster d'especialització financera per recent llicenciats. Formació d'alt nivell, pràctiques professionals i viatge a la City de Londres.

Més informació

Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®) i Certified International Investment Analyst (CIIA®). 

Més informació

Anàlisi de Balanços i Comptabilització de Derivats amb NIC39/NIIF9

Implicacions comptables i fiscals per a una empresa de l'ús de derivats en la seva gestió operativa.

Més informació

Programa d'Especialista Universitari d'Auditoria Interna Bancària

Comprensió, capacitat d'anàlisi i d'aplicació pràctica i integral sobre els elements de la funció de l'auditoria interna.

Més informació

Introducció als Futurs i Opcions (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera

Màster d'especialització en inversions, banca i finances corporatives.

Més informació

Iniciació a les Finances Personals

Oferir coneixements bàsics en l'àmbit financer per adquirir una competència bàsica en finances personals.

Més informació

Assessor Financer Europeu - BCN

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Assessor Financer Europeu - Andorra

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Postgrau Analista Financer Europeu - CEFA Andorra

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®). 

Més informació

Excel i visual basic aplicat a les finances

Tot el que necessites saber per treure el màxim profit a Excel relacionat amb les finances.

Més informació

Fonaments d'anàlisi tècnica

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació

Big Data&Machine Learning en finances

L'únic curs sobre Big Data aplicat a les finances

Més informació