ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Big Data&Machine Learning en finances

Presentació

Demana'ns més informació
 • Dates i durada

  Abril 2019 / Juny 2019
  Del 5de abril al 1 de juny

 • Horari

  Dv de 18h a 21h i ds de 10h a 13h

 • Matrícula

  1350 euros

 • Lloc

  IEF - Av. Josep Tarradellas 123, 2a planta

 • Programa curs BigData 2018

Participants

Aquest programa està dirigit a aquells professionals que tinguin coneixements i/o experiència professional en l'àmbit tant financer com en
àrees més tècniques.

> Finances, banca, economia, assegurances, administració i direcció d'empreses.
> Matemàtiques, física, enginyeries, estadística, programació.
> CEFA's
> CFA's

Temari

Mira aquí el webinar amb Miquel Noguer on explica tots els detalls del curs
 
1. Big Data modeling 
2. Econometrics
3. Machine Learning
4. Natural lenguage processing 
5. Python
6. Big Data in finances appllications
7. Big Data in gaming

El programa es basa en un aprenentatge dinàmic i plural, mitjançant classes presencials i seguiment a través del campus online.
Al final del curs els alumnes hauran d'elaborar i presentar un treball de Big Data aplicat a les finances.

 
> Exàmen final 25%
> Exàmen parcial 25%
> Homework 25%
> Projecte final 25%

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al programa, es necessari entregar la documentació següent:
 
 • Formulari d'inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies
Aquesta documentació es pot lliurar per correu electrònic a cursos@iefweb.org. Un cop valorada la candidatura per la direcció de l'IEF, es comunicarà a l'interessat via e-mail la seva admissió i es farà una reserva prèvia de la plaça.
 

Procediment de pagament
Un cop admès al curs Big Data en Finances, s’ha d’abonar, en concepte de reserva plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a jsellares@iefweb.org.

La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’ha de pagar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació abans de l’inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Màster en Finances

Màster d'especialització financera per recent llicenciats. Formació d'alt nivell, pràctiques professionals i viatge a la City de Londres.

Més informació

Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®) i Certified International Investment Analyst (CIIA®). 

Més informació

Anàlisi de Balanços i Comptabilització de Derivats amb NIC39/NIIF9

Implicacions comptables i fiscals per a una empresa de l'ús de derivats en la seva gestió operativa.

Més informació

Programa d'Especialista Universitari d'Auditoria Interna Bancària

Comprensió, capacitat d'anàlisi i d'aplicació pràctica i integral sobre els elements de la funció de l'auditoria interna.

Més informació

Introducció als Futurs i Opcions (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera

Màster d'especialització en inversions, banca i finances corporatives.

Més informació

Iniciació a les Finances Personals

Oferir coneixements bàsics en l'àmbit financer per adquirir una competència bàsica en finances personals.

Més informació

Assessor Financer Europeu - BCN

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Assessor Financer Europeu - Andorra

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Postgrau Analista Financer Europeu - CEFA Andorra

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®). 

Més informació

Excel i visual basic aplicat a les finances

Tot el que necessites saber per treure el màxim profit a Excel relacionat amb les finances.

Més informació

Fonaments d'anàlisi tècnica

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació

Big Data&Machine Learning en finances

L'únic curs sobre Big Data aplicat a les finances

Més informació