El negoci d’adquirència de pagaments: evolució recent i desenvolupaments de futur

Situació de la regulació de la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme en el marc dels criptoactius

Spin-offs, característiques i l’impacte del deute en aquesta mena d’oportunitats

Risc climàtic. Dels conceptes bàsics a l’ús d’escenaris NGFS

Making Biodiversity Material in Financial Decision-Making

El mercado de la vivienda mundial: ¿Una nueva burbuja inmobiliaria?

Particularitats a les operacions de M&A de les entitats de capital risc que apliquen criteris ASG

Els mercats energètics a Espanya i Europa: situació, evolució i perspectives de futur

El direct lending: Una alternativa creixent en el finançament a empreses

La tecnologia quantitativa dels roboadvisors