ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?


Biblioteca Ramón Trías Fargas

La Biblioteca Financera Ramon Trias Fargas dóna suport documental i bibliogràfic a la docència, l'aprenentatge i la recerca en banca i finances, contribuint a l'assoliment dels objectius acadèmics i professionals de l'Institut d'Estudis Financers.

Es considera usuari de la biblioteca tota persona que sigui membre de l'IEF (alumnes i exalumnes de l'IEF, professors i personal d'administració i serveis) i socis EFPA España.