ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Divulgació i cerca científica

L'Institut d'Estudis Financers promociona i impulsa activitats que tenen un objectiu més informatiu o divulgador que l'estrictament formatiu. Entre d'altres:

  • Jornades tècniques. L'IEF convoca un mínim de tres jornades tècniques vinculades a temes financers d'actualitat cada any, a més de col·laborar en altres jornades i conferències a iniciativa de terceres entitats. Anualment l'IEF convoca la jornada de mètodes quantitatius i financers, la de mercats i riscos financers i la de divises i risc de canvi. Totes elles ja tradicionals a la plaça financera de Barcelona i amb una alta assistència de professionals.
  • Articles i contribucions en mitjans de comunicació. Amb regularitat, professionals d'IEF participen en programes de TV, ràdio i són contribuïdors en premsa escrita, tant a través de participacions puntuals com a través d'estudis i articles.
  • Formació / informació a col·lectius específics com membres de consells d'administració, universitaris, membres de col·legis professionals i en general a persones no directament vinculades a les finances des del punt de vista de l'activitat professional. Es realitzen activitats divulgatives per facilitar la comprensió d'aspectes financers fonamentals.