ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Presentació

Objectius

L'Institut d'Estudis Financers (IEF) és una entitat de referència en formació i divulgació bancària i financera. Va ser creada per entitats del sector financer per afavorir la competitivitat, l'eficiència i la internacionalització del sector i la promoció de noves iniciatives. La Fundació Privada Institut d'Estudis Financers (IEF) va ser creada l'any 1990 per les entitats financeres espanyoles més rellevants, amb dos grans objectius:

  • Fomentar la màxima preparació tècnica i pràctica dels professionals financers a través de la formació especialitzada cercant alts nivells de qualitat, eficiència i prestigi.
  • Promoure, a través de la pròpia formació i d'activitats d'investigació aplicada i divulgació, la generació d'iniciatives financeres per reforçar el sector financer a Catalunya, i per situar-lo en un marc creixentment integrat en l'àmbit internacional.

Arriba

Missió

"Oferir formació, activitats i projectes vinculats al coneixement per als sectors financers català i espanyol a uns nivells de qualitat, innovació i nivell acadèmic i professional, a l'alçada dels principals centres financers internacionals i per garantir, a entitats i professionals, que disposin de recursos formatius òptims en finances."

Arriba

Origens/història

L'IEF es constituí a finals de l'any 1990. Fou una iniciativa del llavors conseller d'Economia de la Generalitat, Ramon Trias Fargas, contemporània a la creació a Barcelona del Mercat de Futurs Financers (MEFF), dels primers projectes de potenciació de la Borsa de Barcelona i de la creació de l'Associació Barcelona Centre Financer Europeu. Totes elles, iniciatives emmarcades en l'objectiu de dotar Barcelona d'una infraestructura financera que tendís a contrarestar la tendència del sector a concentrar-se en unes poques localitzacions. Des de la seva constitució, amb el suport dels diversos responsables econòmics de la Generalitat, i també de les entitats i professionals del sector que han confiat en nosaltres, l'Institut ha crescut mantenint clara la seva voluntat d'especialització en l'àmbit bancari i financer i una oferta de qualitat per tal de constituir-se en el referent formatiu del sector. En l'exercici 2014, per donar només algunes xifres, l'IEF ha impartit quasi 6.500 hores presencials per a més de 6.000 alumnes (145.000hores/alumne) i en formació a distància unes 350.000 hores/alumne per a quasi 3.000 professionals.

Arriba

Patronat de l'IEF

La pròpia evolució del sector financer ha fet que algunes de les entitats que constituïren l'IEF l'any 1990 s'hagin integrat i fusionat en altres i que per tant, actualment el llistat de patrons hagi canviat des de la fundació. Actualment les entitats representades en el Patronat de l'IEF són:

  • Banc Sabadell
  • BBVA
  • CatalunyaCaixa
  • Federació Catalana de Caixes d'Estalvis
  • Generalitat de Catalunya - Dept. d'Economia i Coneixement
  • Institut Català de Finances (ICF)
  • La Caixa
  • Santander

Arriba

Èxits assolits

En la trajectòria de 25 anys d'existència de l'IEF podem remarcar, entre altres activitats d'èxit i objectius aconseguits, els següents:

Més de 95.000 professionals de diversos àmbits del sector han participat en activitats formatives de l'IEF.

Des de fa 25 anys, l'IEF està oferint a Barcelona, i en altres localitzacions, els programes de postgrau i els cursos vinculats a les certificacions professionals amb més prestigi a Europa per a diverses funcions professionals de banca i finances.

És l'única institució formativa en finances a Espanya que ha participat en projectes Leonardo, Phare, Tacis i EACEA de la Unió Europea i que és membre i participa activament de l’Associació Europea d’Instituts Bancaris (EBTN) i de la Conferència Mundial (WCBI).

Arriba

Entitats col·laboradores

Les pròpies característiques de l'Institut el porten a col·laborar estretament amb altres entitats per facilitar la difusió de les activitats, obtenir sinergies i sobretot per a reforçar els objectius de contribuir a la consolidació del sector.

Arriba