ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Relacions internacionals

L'Institut d'Estudis Financers és membre de ple dret del European Bank Training Network (EBTN), la més important i prestigiosa federació europea d'entitats de formació bancària i financera. És l'única entitat catalana i espanyola membre. Durant els anys 2002-2004 l'IEF va ocupar la presidència d'EBTN i va acollir la seu d'aquesta associació a Barcelona, que integra els 45 instituts de formació financera de més prestigi de 35 països europeus. L'IEF és també l'únic membre espanyol de la Conferència Mundial d'Instituts Bancaris i Financers (WCBI). Els proper congrés mundial d'aquesta associació tindrà lloc a Nairobi (2013).

Juntament amb institucions d'Itàlia, França, Portugal i Grècia, l'IEF ha constituït meTRA, l'aliança mediterrània per a la formació bancària i financera, amb l'objectiu de recolzar i contribuir al desenvolupament i consolidació dels sectors bancari i financer dels països del sud del mediterrània.

Aquestes adscripcions internacionals, i altres múltiples relacions establertes, permeten a l'IEF la permanent col·laboració en projectes de diversa mena i que faciliten la posta el dia de programes, metodologies i professorat amb les institucions líders en formació financera de cada país.

Aquesta col·laboració es concreta en el desenvolupament conjunt de programes, associació en projectes internacionals privats o recolzats per la Unió Europea (Phare, Tacis, Leonardo, etc.), recolzament en accions formatives transnacionals, etc.