[Podcast] Les 10 idees, dades i anècdotes de la segona temporada

[Podcast] On invertir segons les macrotendències? (II)

[Podcast] Què és el halving de Bitcoin?

[Podcast] Consells per a negociar una hipoteca

[Podcast] Parlar de diners des de petits

[Podcast] Desxifrant la declaració de la renda

[Podcast] Finances en parella

[Podcast] La teva guia de wellness financer

[Podcast] L’impacte “invisible” dels bancs centrals

[Podcast] Endeutar-se: és bo o dolent?