Com pot un inversor particular implementar una estratègia senzilla i barata en factors? Què pot esperar d’ella?

La inversió en factors s’ha popularitzat entre la comunitat inversora i la indústria financera, però, de quina manera pot un inversor particular aplicar una estratègia en factors senzilla i barata?; què pot esperar d’ella? En aquest estudi s’exposen i s’analitzen els resultats d’una estratègia en factors a l’abast de qualsevol inversor particular. Amb aquest treball, […]

Read More…

El MARF i el seu positiu impacte en el mercat financer actual

Des de la seva constitució, el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) ve registrant una contribució positiva dins de l’economia espanyola, presentant-se actualment com una opció de finançament cada vegada més consolidada i tinguda en compte per part d’un major nombre d’empreses. […]

Read More…

LES SOCIMI: Per què s’han convertit en el vehicle estrella del sector immobiliari?

Las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, equivalentes a los Real Estate Investment Trust (REIT) americanos) –cuya actividad principal es la inversión, directa o indirecta, en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler y que surgieron conforme la Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada posteriormente por la Ley 16/2012, de 26 de diciembre […]

Read More…

MAB: Una alternativa de financiació en consolidació

El Mercado Alternativo Bursátil encaró su séptimo año de vida con 34 compañías cotizadas, lejos aún de sus referentes en Europa, pero con fuerzas renovadas tras un 2015 positivo en el que se han incorporado 9 sociedades y conseguido financiación de más de 100 millones de euros por segundo año consecutivo. […]

Read More…