Arxius de Mercats Financers - IEF Institut d'Estudis Financers

Riscos relacionats amb el clima i mediambientals: una introducció a les expectatives supervisores i al risc

Els riscos del canvi climàtic han d’abordar-se amb una perspectiva dual complementària: d’una banda, aquests poden impactar als actius financers, els balanços, els comptes de pèrdues i guanys, i la rendibilitat esperada futura de les companyies. Per una altra, l’activitat quotidiana de les companyies afecta a l’escalfament global, per exemple, a causa de les emissions […]

Read More…

MAB: Una alternativa de financiació en consolidació

MAB, breve repaso de 6 años de vida. Principales hitos, magnitudes e indicadores Perfil de los inversores del MAB Comparativa con otros mercados alternativos (AIM, Alternext) Fiscalidad del MAB, como la política puede potenciar de verdad un mercado alternativo. Comparativa con el AIM inglés Fortalezas y debilidades del MAB Perspectivas de futuro […]

Read More…