MREL i les noves regles de joc per a la resolució d’entitats bancàries

La crisi va posar de manifest les febleses dels sistemes de resolució per a concursals bancaris existents fins a aquesta data, incapaces d’involucrar als creditors en el finançament públic. Per això, les principals iniciatives reguladores d’aquests règims s’han anat desenvolupant amb l’objectiu de superar aquestes deficiències. Un punt culminant de les reformes ha estat la […]

Read More…

Desequilibris recents en TARGET2 i les conseqüències al balanç per compte corrent

Periodo 1 (1999-2007). Antes de la crisis financiera global existían países con déficit en la cuenta corriente, pero el TARGET se mantenía en equilibrio. Periodo 2 (2007-2013). Los países periféricos seguían mostrando déficit en la cuenta corriente pero se crean desequilibrios en el TARGET2. Periodo 3 (2013–Actualidad). Se mantienen los desequilibrios en el TARGET2 Conclusión […]

Read More…