MREL i les noves regles de joc per a la resolució d’entitats bancàries

La crisi va posar de manifest les febleses dels sistemes de resolució per a concursals bancaris existents fins a aquesta data, incapaces d’involucrar als creditors en el finançament públic. Per això, les principals iniciatives reguladores d’aquests règims s’han anat desenvolupant amb l’objectiu de superar aquestes deficiències. Un punt culminant de les reformes ha estat la […]

Read More…