Crida per a la incorporació de nou professorat a l'IEF - IEF Institut d'Estudis Financers

Crida per a la incorporació de nou professorat a l’IEF

Descripció

L’IEF és una fundació privada creada el 1990 per les principals entitats de crèdit i amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a la innovació, a la internacionalització i a la millora del  sector financer a través del coneixement, la formació i la divulgació.

L’Institut inicia un procés de contractació de nou professorat, amb l’objectiu de reforçar el seu faculty en l’àmbit de les finances, de cara al creixement previst de l’oferta formativa i activitat acadèmica en el curt termini.

Tasques a desenvolupar

El/la candidat/a impartirà docència en activitats formatives ofertes per l’IEF, en solitari o en el marc de les nombroses col·laboracions acadèmiques existents. També se li oferirà la possibilitat de desenvolupar activitat de generació i transferència de coneixement en el seu àmbit. 

Requisits

 • Títol de doctor en l’àmbit d’Administració i Direcció d’Empreses o altre relacionat amb les finances.
 • Suficiència professional en català, castellà i anglès.
 • Experiència demostrada, acadèmica i/o professional, en l’àmbit de les finances i/o la tecnologia aplicada a les finances.

Es valorarà

 • Acreditació de l’AQU, ANECA o  agències de qualitat homologables.
 • Experiència docent universitària recent en l’àmbit de les finances.
 • Suficiència en altres llengües.
 • Experiència investigadora.
 • Alta iniciativa i capacitat de treballar en entorns dinàmics i innovadors.

S’ofereix la incorporació immediata a la plantilla de professorat de l’IEC per a desenvolupar-hi la seva activitat docent i investigadora, amb la possibilitat de promoure noves activitats en ambdós àmbits. Flexibilitat laboral i salari competitiu respecte el sector.


Informació general

 • Categoría: PDI agregat en l'àmbit de les finances
 • Àmbits de coneixement:
  • Finances corporatives
  • Fintech
  • Mercats financers
  • Finances sostenibles
  • Finances conductuals
 • Inici Convocatòria: 01-09-2022
 • Final Convocatòria: 30-09-2022