Down
Postgrau

Assessor Financer Europeu – BCN

Idioma: Català i castellà

230
Hores lectives
 • Data d'inici / Data de finalització:
  GEN 01
  JUN 30
 • Horari: Divendres de 17h a 21h i dissabtes de 9:30h a 13:30h
 • Ciutat: Barcelona

Aprofundeix en el curs

Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d’assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.
Proporciona els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d’assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.
L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya a obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-Espanya, com a programa preparatori per a la certificació professional d’EFPA European Financial Advisor (EFA).
Contingut Nivell I (40 hores lectives presencials)
Mòdul A. El Client i l’Assessorament Financer
1 . Serveis financers : assessoria i banca personal
2 . Demanda i anàlisi del client
Mòdul B. Fonaments d’Inversió
1 . Càlculs financers
2 . Conceptes estadístics
3 . Conjuntura econòmica
Mòdul C. Mercats i Instruments Financers
1 . Sistema financer
2 . El BCE i la política monetària
3 . Mercat de renda fixa
4 . Mercat de renda variable
5 . Introducció als derivats
Mòdul D. Vehicles d’Inversió i Previsió
1 . Fons i societats d’inversió
2 . Assegurances
3 . Plans i fons de pensions
Mòdul I. Fiscalitat i Compliment Normatiu
1 . Marc tributari
2 . Fiscalitat dels productes financers
3 . Compliment normatiu
Mòdul F. Preparació exàmens i repàs
Contingut NIVELL II (64 hores lectives presencials)
Mòdul A. Teoria i Gestió de Carteres
1 . L’eficiència en els mercats
2 . Anàlisi de carteres
3 . Sharpe i CAPM
4 . Polítiques d’inversió i assignació d’actius
5 . Mesura i atribució de resultats
Mòdul B. Mercats Financers (Ampliació, Nivell II)
1 . Renda fixa
2 . Renda variable
3 . Anàlisi tècnica
4 . Divises
5 . Derivats
6 . Estructurats
Mòdul C. Fons d’Inversió (Ampliació, Nivell II)
1 . Ampliació de fons d’inversió
Mòdul D. Temes Complementaris
1 . Interpretació dels indicadors econòmics per a la previsió en els mercats
2 . Crèdit i finançament
3 . Planificació immobiliària
4 . Ètica de l’assessoria financera
Mòdul I. Assessorament i Planificació Financera
1 . Planificació financera personal
2 . Coneixement del client i determinació dels estats financers del client
3 . Desenvolupament i presentació d’un pla financer
4 . Planificació de la jubilació
Mòdul F. Planificació fiscal
1 . Planificació fiscal de persones físiques, de persones jurídiques i de no residents
Mòdul G. Repàs, casos pràctics i preparació exàmens
Semipresencial, integrant a l’estudi individual amb un important suport en les sessions presencials i amb seguiment a través de la plataforma formativa IEFCampus.
El curs es desenvoluparà amb l’esquema pedagògic següent: estudi previ individual, sessió o sessions presencials del mòdul, seguiment individual tutoritzat a distància (IEFCampus), realització de test de seguiment i de proves d’avaluació presencials; i repàs i preparació específica de l’examen.
 • Professionals d’entitats financeres amb responsabilitats presents o futures en l’àrea de banca personal o privada.
 • Gestors, assessors i consultors que, essent especialistes en altres àrees, requereixen una sòlida formació global per al consell i la gestió de patrimonis dels seus clients.
 • Professionals de gestió de carteres, de societats i agències de valors, de qualsevol entitat vinculada a la intermediació o la gestió d’inversions, o professionals independents.
 • Universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea creixent del negoci financer.
 • Particulars, per optimitzar la gestió d’un patrimoni personal o familiar.
Per formalitzar la inscripció al programa, cal lliurar la següent documentació:
 • Formulari d’inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies
Procediment de pagament 
Un cop admès al Programa d’Assessorament Financer Europeu s’ha d’abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a: infoief@iefweb.org.
La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’hauran d’abonar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’haurà de comunicar a l’IEF amb una setmana d’antelació, com a mínim, de l’inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074  o a través d’un taló nominatiu a la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

FRM, CEFA, EFA Professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d'actius i mercats financers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor a l'IEF en l'àrea de mercats i actius financers i Inversió Socialment Responsable. Anteriorment va treballar com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable en entitat financera i gestió de plans de pensions en asseguradora.

Saber-ne més

Professorat

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació