Curs formatiu en Assegurances Nivell 2 - IEF
Down

Curs formatiu en Assegurances Nivell 2

Certificació professional
Idiomes Castellano
Duració 200 Hores lectives
Format Online

Aquesta formació et prepara per a la certificació sobre Matèries Financeres i d'Assegurances Privades d'acord amb el Reial decret 287/2021 i la Resolució de Formació de 3 de juny de 2021 que desenvolupen el Reial decret llei 3/2020. És un curs obligatori per a personal que exerceixi de col·laboradors/es externs/es i treballadors/es dels mediadors d'assegurances o de reassegurances que exerceixen funcions d'assessorament sobre productes d'assegurances.

Formació acreditada per: Logo
245-295€
Preu en funció del nivell de certificació previ
 • MATRÍCULA OBERTA
 • Duració: 200 hores lectives
 • Metodologia: Online

Metodologia

Presencial - Streaming Blended Online

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 30 anys liderant la formació financera

Aprofundeix en el curs

 • Obtenir la certificació de distribuïdor d’assegurances de Nivell 2.
 • Conèixer les característiques, riscos i aspectes essencials dels productes d’assegurances i de reassegurances que s’ofereixen o recomanen pel distribuïdor, incloses les seves implicacions fiscals específiques, prestant especial atenció als productes complexos.
 • Conèixer els costos i despeses totals en els quals incorrerà el client en ocasió de la preparació, celebració o compliment del contracte d’assegurances considerat.
 • Conèixer si el tipus de producte d’assegurances ofert pot no ser idoni per al client, després d’haver avaluat la informació facilitada per aquest en relació amb possibles canvis que puguin haver ocorregut des que es va recopilar la informació pertinent.
 • Conèixer el funcionament del mercat financer en general, i d’assegurances en particular, i com poden afectar en el seu cas el valor i fixació de preus dels productes d’assegurances sobre els quals proporcionen assessorament als clients.
 • Conèixer l’efecte de les xifres econòmiques i esdeveniments nacionals, regionals i internacionals en els mercats d’assegurances i financers i, en el seu cas, en el valor dels productes d’inversió basats en assegurances ofertes o recomanades als clients.
 • Conèixer la normativa reguladora de l’activitat de distribució d’assegurances i de reassegurances.
 • Avaluar la documentació relativa als productes d’assegurances sobre els quals es proporciona assessorament, en particular la documentació precontractual.
  Conèixer les estructures específiques del mercat per a la mena de productes de segur oferts o recomanats.
 • Tenir coneixements bàsics sobre els principis de valoració aplicables segons la mena de productes d’inversió basats en assegurances ofertes o recomanades als clients.

Mòdul 1: Mòdul General

 • Teoria de l’assegurança
 • El contracte d’assegurança
 • Obligacions dels contractants
 • Altres aspectes del segur
 • Normativa sobre distribució d’assegurances i la protecció del consumidor

Mòdul 2: Mòdul Assegurances Diferents a Vida

 • Les assegurances bàsiques de danys
 • Les assegurances tècniques i de serveis
 • Els Segurs RC
 • Les assegurances d’Actuacions
 • Els Segurs multiriscos
 • Les assegurances de Transports
 • Segurs de persones diferents al de vida

Mòdul 3: Assegurances de Vida no IBIPs i altres assegurances de persones

 • L’assegurança de persones i la Llei de Contracte d’assegurança
 • Modalitats d’assegurances de vida i prevenció del blanqueig de capitals
 • El sistema públic de pensions. Organització i prestacions

Mòdul 4: Assegurances de vida IBIPs

 • Productes d’inversió basats en assegurances. Naturalesa i característics
 • Avantatges i desavantatges de les diferents opcions d’inversió per als prenedors de segurs
 • Càlcul financer
 • Potencials riscos financers derivats dels productes IBIPs
 • Normativa Fiscal aplicable
 • Gestió del conflicte d’interessos
 • Els Plans i Fons de Pensions

El curs està dividit en diversos blocs temàtics. Cada bloc conté diversos temes especificats en l’apartat Programa.

L’alumne accedeix a la Plataforma online IEF_SEQUES a través d’un usuari i contrasenya assignat. En aquesta plataforma de formació, té a la seva disposició:

 • Temari del curs (en format digital).
 • Qüestionaris amb preguntes tipus test.
 • Exercicis pràctics resolts.

L’alumne ha de realitzar els qüestionaris tipus test a mesura que avança el curs.

En el cas de sorgir qualsevol dubte durant l’estudi de la matèria, l’alumne disposa d’un servei de tutories al qual té accés a través de la plataforma de formació. El tutor assignat ha de donar resposta a la seva petició en un termini de 48-72 hores.

Quan l’alumne finalitza TOTS els controls del curs, aprovant cadascun dels test amb una nota mínima de 6, la plataforma li permetrà sol·licitar l’Examen Final. Aquest examen consta de 50 preguntes tipus test amb 4 possibles solucions.

Per a aprovar l’Examen Final es requereix haver superat un 60% de les preguntes d’aquest examen, és a dir, respondre encertadament 30 de les 50 preguntes tipus test.

En cas de suspendre aquest examen, tindrà dret a un únic examen de recuperació a sol·licitar en un termini màxim de 15 dies.

Una vegada superat l’examen i revisada el monitoratge per l’equip de Seques, podrà descarregar-se la Certificació Formativa Acreditativa del Nivell 2 directament des de la Plataforma en línia.

Estudis mínims d’accés: Certificat d’Estudis de Graduat en Educació Secundària (o títol superior).
Per a aquelles persones que tinguin titulació estrangera, fins i tot de l’O.E. han de sol·licitar l’Homologació a les titulacions espanyoles.

Curs de formació inicial obligatori per a personal que exerceixi com:

 • Agents de segurs persona física que prestin assessorament sobre productes d’assegurança.
 • Empleats de mediadors d’assegurances i reassegurances (agents o corredors), quan aquests empleats prestin assessorament sobre productes d’assegurança.
 • Col·laboradors externs persona física dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador presti assessorament sobre productes d’assegurança.
 • Empleats dels col·laboradors externs, quan aquests empleats prestin assessorament sobre productes d’assegurança.
 • Les persones que integren les xarxes de distribució dels operadors de banca-segurs, quan aquestes persones prestin assessorament sobre productes d’assegurança.
 • Empleats de les entitats asseguradores i reasseguradores, quan aquests empleats prestin assessorament sobre productes d’assegurança en l’exercici de l’activitat de distribució d’assegurances.
 • La persona responsable de l’activitat de distribució o, en el seu cas, almenys la meitat de les persones que componen l’òrgan de direcció de l’activitat de distribució, en els casos següents:
  • Agents de segurs persona jurídica que prestin assessorament sobre productes d’assegurança.
  • Col·laboradors externs persona jurídica dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador presti assessorament sobre productes d’assegurança.

Import de matrícula

Existeixen quatre versions del curs ja que, segons certificació d’assessor financer, part del programa està convalidat:

 • Sense certificació: curs complet de 200h, 295€
 • Amb certificació EIA: curs de 180h, 275€
 • Amb certificació EIP i/o EFA: curs de 120h, 245€

Procediment d’inscripció

Per a formalitzar la inscripció al programa és necessari:

 • Clicar en el boton “pre-inscripció”
 • Emplenar el formulari
 • Indicar el nivell de certificació
 • Un membre del nostre Departament de Formació es posarà en contacte amb tu per a acabar de formalitzar la inscripció

*Per més informació sobre la nostra política de pagament i devolucions, fes clic aquí. (enlace: https://www.iefweb.org/termes-de-servei/)

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

30 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació  Si estàs interessat en rebre informació d'aquest programa formatiu, si us plau emplena totes les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.