Curs preparatori per a la Certificació de Compliance CESCOM® - IEF

Escull formació blended

L’IEF ha adaptat els seus cursos a una metodologia Blended que combina aprenentatge online a través del campus virtual amb interaccions presencials/streaming puntuals al centre d’estudis de Barcelona.

Down

Curs preparatori per a la Certificació de Compliance CESCOM®

Certificació professional
Idiomes Castellà
Duració 75 Hores lectives
Inici 13/03/2023
Format Online + Presencial/ streaming
Preu 1500 €

La Certificació de Compliance CESCOM®, emesa per l'Associació Espanyola de Compliance ASCOM, és una certificació professional que acredita que les persones que l'obtenen compten amb suficients coneixements professionals en l'àmbit de Compliance.

La certificació CESCOM® constitueix un estàndard professional, que permet obtenir, ampliar i actualitzar permanentment els coneixements necessaris per a desenvolupar amb solvència i eficàcia la funció de Compliance en qualsevol tipus d'organització.

La certificació CESCOM® aporta prestigi professional i augmenta les possibilitats d'ocupabilitat de les persones que l'obtenen.

Acreditació:

Formació acreditada per: Logo
Inscripcions obertes
Inici març 2023
 • Data d'inici / Data de finalització:
  MARç 13
  JUNY 24
 • Certificació: Certificació de Compliance CESCOM
 • Horari: dimarts i dijous 18-21h
 • Duració: 75 hores lectives
 • Ciutat: Barcelona
 • Metodologia: El curs s'imparteix a través de sessions presencials-streaming, així com suport formatiu online a través del Campus de l'IEF on es tindrà accés als materials oficials per a la preparació de l'examen.

Metodologia

Presencial - Streaming Blended Online

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 30 anys liderant la formació financera

Aprofundeix en el curs

CESCOM és una de les certificacions més reconegudes per treballar com a professional del compliment i l’ objectiu d’ aquest curs és la preparació per aconseguir aquesta certificació.

La certificació CESCOM permet ser capaç de desenvolupar la funció de Compliance en qualsevol organització però especialment en aquelles de sectors regulats que tenen la funció molt interioritzada o en els que fins i tot és obligatòria segons el propi regulador, com seria el cas del sector financer.

Què ens permet la certificació?

 • Detectar, prevenir i gestionar els riscos reguladors.
 • Adquirir la formació necessària per a desenvolupar llocs com el de Compliance Officer.
 • Capacitar-se per a l’elaboració i seguiment de Programes de Gestió Compliance per a qualsevol tipus d’empreses.
 • Capacitar-se en el disseny i aplicació dels programes de prevenció de delictes, i altres riscos reguladors i normatius que afecten en el dia a dia de l’activitat empresarial.
 • Conèixer el contingut del sistema de responsabilitat penal de les persones jurídiques després de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2015, de reforma del Codi Penal, així com el contingut de la possible eximent de compliment normatiu.
 • Conèixer en profunditat la regulació vigent sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques i les seves implicacions en la gestió de l’empresa.
 • Conèixer el perfil i les funcions del Compliance Officer d’acord amb els nous requeriments legals.
 • Aplicació de la regulació vigent en les polítiques, procediments i manuals de les organitzacions.
 • Aprendre a dissenyar un Sistema de Gestió de Compliance per a cada tipus d’organització.

Mòdul 1: Introducció a la funció de Compliance en les organitzacions
Mòdul 2: La relació entre ètica i Compliance
Mòdul 3: Norma ISO 37301 sistemes de gestió de Compliance. Requisits amb orientació per al seu ús.
Mòdul 4: Bones pràctiques de la funció de Compliance
Mòdul 5: Responsabilitat social i bon govern corporatius
Mòdul 6: El Compliance Officer
Mòdul 7: Gestió del risc de Compliance
Mòdul 8: Normativa interna en les organitzacions
Mòdul 9: Canals de denúncies i recerques
Mòdul 10: Comunicació, formació i sensibilització
Mòdul 11: Monitoratge de Compliance
Mòdul 12: Prevenció del risc penal de les persones jurídiques
Mòdul 13: Prevenció del suborn i de la corrupció
Mòdul 14: Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
Mòdul 15: Defensa de la competència
Mòdul 16: Prevenció de l’abús de mercat
Mòdul 17: Protecció de dades i privacitat
Mòdul 18: Protecció al consumidor
Mòdul 19: Compliance en el sector públic
Mòdul 20: Compliance en l’era digital

El curs s’imparteix a través de sessions presencials-streaming, així com suport formatiu online a través del Campus de l’IEF on es tindrà accés als materials oficials per a la preparació de l’examen.

 • Persones que exerceixen la funció de Compliance i que volen millorar i acreditar els seus coneixements.
 • Llicenciats que es volen especialitzar en Compliance per a l’exercici professional de la funció.
 • Advocats, economistes i altres professionals que volen adquirir coneixements de la funció de Compliance.
 • Responsables de Compliance en exercici que volen desenvolupar-se professionalment.
 • Professionals de Compliance que volen acreditar els seus coneixements en els processos de selecció de personal.
 • Professionals d’altres especialitats relacionades, com ara auditors, responsables de control de riscos, especialistes en forensic, consultors, etc., que desitgen adquirir coneixements de Compliance.

Coordinadora:

Elisabet Escayola: Responsable de Compliance des de fa més de 15 anys en entitats del sector financer internacionals amb seu, filials o fitxes bancàries espanyoles dedicades principalment a la gestió patrimonial, a la prestació de serveis d’inversió i a la banca privada. Col·laboradora en diferents entitats formatives com AFI Escola de Finances, el Il.lustri Col.legi de l’ Advocacia de Barcelona, ICAB, o l’ Institut d’ Estudis Financers, IEF. Membre de l’Associació Espanyola de Compliance, ASCOM i de l’Associació Espanyola d’Ejecutiv@s i Consejer@s, EIX&AMB. Especialista Certificada en Prevenció de Blanqueig de capitals per CAMS, Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster Internacional en Business Administration a l’Escola de Negocis EUNCET adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. Activista de l’ètica i del Compliance dins i fora de les organitzacions empresarials.

Professorat

Enrique Aznar: Compliance officer. Advocat col·legiat a Espanya (1988) i Anglaterra i Gal·les (1994) amb experiència professional en entorns molt diversos i complexos. Professor Associat en el IE Law School i Director Académico del IE-*Elecnor on Sustainable Compliance Cultures. Executiu internacional, multilingüe, amb àmplia experiència en negocis, ètica, valors i govern corporatiu, assistència en recerques governamentals: US Department of Justice (Foreign Corrupt Practices Act), govern holandès (recerca per corrupció), govern alemany (recerca per incompliment en dret de la competència); gestió de programes de Compliance, gestió de riscos, ètica empresarial, gestió del canvi, transformació cultural i responsabilitat corporativa en organitzacions complexes, en diferents sectors (tecnologia, telecomunicacions, maquinari, serveis) en països desenvolupats i en països emergents. Membre de diversos Comitès de Direcció des de 2000. Conferenciant freqüent en temes Jurídics i d’Ètica, Compliance i Responsabilitat Corporativa en conferències internacionals i universitats, instituts d’educació i escoles de negocis.

Jordi Melé-Carné: Enginyer Industrial (UPC), llicenciat en Economia i en ADE (UNED) i MBA pel IESE (Universitat de Navarra). Professor Titular i Coordinador de la Secció de Teoria Econòmica (Universitat de Barcelona). Col·laborador Acadèmic del Institut d’Estudis Financers en l’Àrea d’Ètica. Membre de la Junta Directiva (2005-2017), co-editor de la Newsletter (2011-2015) i soci (2004-actualitat) de EBEN-Spain, la branca espanyola de la European Business Ethics Network (EBEN). President del Comitè d’Ètica i Deontològic de EFPA España. Membre de The Ethics Committee of the EFPA Europe.

Pedro Hinojo González: Subdirector de Societat de la Informació de la Direcció de Competència de la CNMC, des de setembre de 2021. Anteriorment, entre 2014 i 2021 ha treballat en el Departament de Promoció de la Competència de la CNMC, especialitzat en mercats digitals i en aspectes horitzontals de promoció de la cultura de competència i el compliment normatiu. Ha exercit diversos càrrecs a l’Administració General de l’Estat relacionats amb els estudis sectorials, la política econòmica, les reformes estructurals i l’anàlisi econòmica. Economista de l’Estat, Llicenciat en Economia per la Universitat de Salamanca, Màster en Anàlisi Econòmica Aplicada per la Universitat d’Alcalá i actualment cursant estudis de Doctorat també en la Universitat d’Alcalá. Amb experiència docent i diverses publicacions nacionals i internacionals.

Alonso Hurtado: Soci de les àrees de IT, Risk & Compliance i Ciberseguretat de ECIJA. Alonso Hurtado, compta amb una trajectòria professional de més de 15 anys en assessorament a empreses espanyoles i internacionals líders, en dret tecnològic i seguretat de la Informació, propietat intel·lectual, i compliment normatiu en aquests àmbits. Ha estat reconegut per Chambers & Partners com un dels millors advocats de Compliance en el mercat espanyol i guardonat amb el premi Iberian Lawyer Top 40 under Forty en 2017-2018.

Hernan Huwyler: El professor Hernan Huwyler és un especialista en govern, risc i compliance en grans empreses globals. Actualment lidera la funció de riscos i controls de sistemes per a Danske Bank protegint operacions complexes des de Copenhaguen. Prèviament, va implementar el centre d’excel·lència en riscos i compliance en ISS i va treballar en Deloitte Risk Advisory North Europe per a desenvolupar la seva pràctica de consultoria de riscos. Va ser director de control intern i gestió de riscos en Veolia, liderant iniciatives de transformació i governança empresarial a Ibèria i Amèrica Llatina.

Edo Bakker: Compta amb una experiència professional en prevenció de blanqueig de capitals i compliance, de més de 15 anys, desenvolupada en organitzacions com PwC i KPMG. Ha realitzats Informes d’Expert Extern en matèria de prevenció de blanqueig per a entitats com a Banc Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, ING, Ocàs, Saint Lucia etc. i ha impartit formació en aquesta matèria a més de 2.000 persones. És llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses per Hogeschool Inholland (Països Baixos) i compta amb un MBA per IESE Business School – Universitat de Navarra. És Certified Internal Auditor (CIA) i Certification in Risk Management Assurance (CRMA) per l’Institut d’Auditors Interns. Actualment és CEO de Agile Control Solutions S.L., Expert Extern en prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme inscrit en el registre del SEPBLAC. És ponent habitual en l’Associació Espanyola de Compliance (ASCOM) i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Madrid (ICAM).

Francisco Albuixec Micó: Delegat de la Comissió Nacional del Mercat de Valors a Barcelona (2001-actualitat). Tècnic de la CNMV des de 1995. Professor del màster universitari de finances i banca de la Barcelona School of Management (UPF) i del màster de Compliance del ICAB. Col·laborador puntual en altres institucions professionals i acadèmiques. Llicenciat en dret per la Universitat de València i màster en assessoria jurídica per l’Institut d’Empresa.

Alain Casanovas: Advocat i soci de KPMG a Espanya des de l’any 2000. Al llarg de la seva carrera professional ha ocupat el càrrec de Secretari del Consell en diverses organitzacions multinacionals i ha assessorat en el disseny i implantació de models de compliment i prevenció penal. Participa en iniciatives de normalització nacional i internacional en matèria de Compliance (ISO 19600 sobre Compliance Management Systems CMS, ISO 37001 sobre Anti-Bribery Management Systems ABMS, etc), i forma part del grup de treball internacional sobre Compliance de la KPMG Global Legal Services Network. Ha plasmat el resultat de la seva experiència en diversos llibres, i difós també les millors pràctiques internacionals organitzant i participant en cursos de postgrau i seminaris especialitzats en aquesta matèria. Actualment compagina la seva activitat professional com a soci en KPMG Advocats amb la de gestió del risc de serveis legals a Espanya.

Miquel Fortuny: Advocat penalista, especialista en delictes econòmic-corporatius, amb més de 25 anys d’exercici professional, dins dels quals ha dirigit, implementat i desenvolupat diversos projectes de Corporate Compliance tant per a empreses de l’IBEX35 com per a grans, petites i mitjanes empreses, així com, ha assumit la defensa penal d’empreses i directius davant els Tribunals.

Mariona Pericas: Mariona és associada principal de finReg, amb més de 8 anys d’experiència en la prestació de serveis professionals a entitats financeres i vehicles regulats. Abans d’incorporar-se a finReg treball en l’àrea de consultoria estratègica i en el departament regulador de KPMG.
Mariona compta amb una alta especialització en la normativa de serveis de pagament i diners electrònics, PBC/FT, així com la relacionada amb les iniciatives de Mica i Pilot regime. Addicionalment, ha liderat nombrosos projectes d’autorització d’entitats de pagament, agregadores, entitats de serveis d’inversió i entitats de crèdit i ha fet costat a aquestes entitats en l’adaptació dels seus models de negoci a la normativa aplicable en processos de transformació digital i en adaptació a noves tecnologies, especialment en noves solucions de pagament i finançament, així com en Blockchain. Ha estat reconeguda com a advocada destacada en Chambers and Partners en l’especialitat Fintech.

Teresa Garriga: Responsable de la funció de Compliance des de fa més de 15 anys a Banco Mediolanum, especialitzada principalment en les activitats de prestació de serveis d’inversió, distribució d’assegurances, prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i control de l’abús de mercat. Anteriorment responsable de gestió de riscos, d’auditoria interna i inspecció xarxa de vendes a la mateixa entitat financera. Va començar la seva carrera professional en una firma internacional d’auditoria externa. Soci de ASCOM Associació Espanyola de Compliance i associat d’EFPA European Financial Planning Association, Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, certificat EIP European investment Practitioner, certificat LCCI Llei de contracte de crèdit immobiliari i Certificat d’accés per a la distribució d’assegurances de Nivell 2.

Import de matrícula
El preu de la matrícula del Curs preparatori per a la Certificació de Compliance CESCOM® és de 1500euros (taxa d’examen de 350euros no inclosa).

 • Aquelles persones que formin part de la comunitat Alumni IEF gaudeixen dels beneficis Alumni amb un descompte del 10% sobre el preu total del curs (sol·licita el cupó de descompte).

Procediment de pagament

Per formalitzar la inscripció al curs:
1. clica al botó “matricula’t online” que trobaràs a l’inici
2. omple la fitxa amb les teves dades
3. selecciona el mètode de pagament (pagament íntegre online o pagament íntegre via transferència bancària)

En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org

En cas de baixa voluntària, fins a un màxim de 10 dies naturals després de l’inici, s’ha de deduir un 20% de el preu de la matrícula. Si el període és superior a 10 dies naturals, no s’efectuarà cap tipus de reemborsament.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
*Per més informació sobre la nostra política de pagament i devolucions, fes clic aquí.

Coordinador

Elisabet Escayola i Maranges

Elisabet Escayola i Maranges

Responsable de Compliance des de fa més de 15 anys en entitats del sector financer internacionals amb seu, filials o fitxes bancàries espanyoles dedicades principalment a la gestió patrimonial, a la prestació de serveis d'inversió i a la banca privada. Col·laboradora en diferents entitats formatives com AFI Escola de Finances, el Il.lustri Col.legi de l’ Advocacia de Barcelona, ICAB, o l’ Institut d’ Estudis Financers, IEF. Membre de l'Associació Espanyola de Compliance, ASCOM i de l'Associació Espanyola d'Ejecutiv@s i Consejer@s, EIX&AMB. Especialista Certificada en Prevenció de Blanqueig de capitals per CAMS, Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster Internacional en Business Administration a l'Escola de Negocis EUNCET adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. Activista de l'ètica i del Compliance dins i fora de les organitzacions empresarials.

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

30 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació  Si estàs interessat en rebre informació d'aquest programa formatiu, si us plau emplena totes les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.