Down
Curs d'especialització

Excel i Visual Basic aplicat a les finances

Idiomes Cat/Cast
Duració 32 Hores lectives
Inici 18/10/2019
Format Presencial
Preu 450 €

Aquest curs consta de dues parts diferenciades. Per una banda, aprendrem a utilitzar el full de càlcul Excel per a un gran nombre d’aplicacions en finances. Es descriurà la funcionalitat d’Excel per a operacions de matemàtica financera com el descompte, la valoració, préstecs i crèdits i altres utilitats financeres i aplicacions de gran utilitat en la previsió de mercats i instruments financers. S’utilitzaran tant les funcions estàndards d’Excel com el desenvolupament amb eines avançades. La segona part, dedicada a visual basic, té com objectiu conèixer i familiaritzar-se amb el llenguatge Visual Basic dins l'àmbit de l'Excel (i per extensió la família office). Tindrà un enfocament pràctic, que permetrà l’ús i construcció de macros i funcions i la personalització de l'aplicació, veurem també l’ús i definició de rangs, la interacció amb fitxers externs i la programació d'estructures de control (for, while, if..).

32
Hores lectives
Curs intensiu
 • Data d'inici / Data de finalització:
  OCT 18
  NOV 23
 • Horari: Dv de 17h a 21h i Ds de 9h a 13h
 • Duració: 32 hores lectives
 • Lloc: Institut d’Estudis Financers de Barcelona
 • Ciutat: Barcelona
 • Metodologia: Sessions presencials, teoria aplicada i casos pràctics.

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 29 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

29 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 29 anys liderant la formació financera

Aprofundeix en el curs

Aprendre i operar de forma eficient les eines d’Excel com: fórmules, funcions, taules dinàmiques, les funcions financeres i eines financeres d’anàlisi a nivell avançat per la seva aplicació a la comptabilitat, administració i finances a més de conèixer l’entorn de programació Visual Basic amb exemples d’utilització incrementant les funcionalitats de l’excel en finances.

*Els mòduls es poden cursar per separat

MÒDUL 1: EXCEL (16h)

1. ENTORN DE TREBALL D’EXCEL

 • Entorn de treball. Configurar i personalitzar Excel
 • Optimitzar l’ús de fulls, rangs i celes. Formats, referències i noms
 • Fórmules de funcions bàsiques complementàries
 • Recerques i condicionals. Implantació de funcions. Fórmules matricials
 • Creació, modificació i ús de gràfics. Gràfics dinàmics
 • Taules, llistats, filtres i bases de dades
 • Taules dinàmiques: Creuar informacions, crear resums, totalitzar i filtrar, formats i anàlisi de casos pràctics
 • Consolidar i validar dades. Format condicional
 • Vinculació i integració amb altres aplicacions
 • Ús de botons i controls en els fulls de càlcul
 • Treball amb funcions i fórmules en models financers

2. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES FINANCERS MITJANÇANT EXCEL

 • Metodologia de les funcions financeres d’Excel
 • Valoració de productes financers simples (IPF, Comptes Corrents, Lletres Tresor, Efectes comercials / Pagarés d’empresa,etc.)
 • Valoració a interès compost
 • Capitalització: Valor final
 • Actualització: Valor actual
 • Interès efectiu anual
 • TAE
 • Valoració de productes financers complexos
 • Plans de Pensions/Jubilació
 • Viabilitat de projectes d’inversió
 • Bons i Obligacions de l’Estat
 • Préstecs i crèdits

MÒDUL 2: VISUAL BASIC (16h)

3. VISUAL BASIC

 • 3.1. Entorn de programació
  Introducció
  Editor de VBA
  Objectes d’Excel
 • 3.2. Llenguatge VBA:
  Objectes, propietats i mètodes
  Construcció de les primeres Macros
  Construcció de les primeres funcions
  Ús i definició de variables
  Estructures de control (for, while, if,etc.).
  Generació automàtica de codi: interpretació
 • 3.3. Exemples
  VBA i els mètodes quantitatius; Implementació de simulació MonteCarlo
  VBA i les funciones pròpies d’ExcelTM; ús i manipulació de les funcions
  Ús i definició de rangs. Ús de dades externes

Sessions presencials teòriques sobre la utilització d’Excel/Vba de diferents tècniques i aplicacions amb exercicis pràctics.

 

Curs destinat per usuaris que tenen un coneixement d’Excel a nivell intermedi-avançat, i que desitgen fer més eficients les seves activitats diàries amb eines avançades d’excel. No és necessari un coneixement previ de visual basic.

Procediment de pagament

*Els mòduls es poden cursar per separat

M1 – 450 euros

M2 – 450 euros

M1+M2 – 750 euros

Un cop admès al curs Excel i Visual Basic aplicat a les Finances, s’ha d’abonar, en concepte de reserva plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org.
La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’ha de pagar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació abans de l’inici del curs.
Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Professorat

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació