Adaptat al canvi financer amb confiança

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Certificació professional

Gestió de Riscos Financers (FRM)

En col·laboració amb el CGRE (Club de gestión de riesgos de España). Obtenció del FRM

Idioma: Català i castellà

144
Hores lectives
10a
edició
 • Data d'inici / Data de finalització:
  ABR 26
  ABR 21
 • Horari: Divendres 16:30h a 21:00h, alguns dissabtes de 9h a 13.30h
 • Ciutat: Barcelona

Aprofundeix en el curs

 • Preparació de l’examen Financial Risk Manager (FRM) de nivell 1 y 2 de la Global Association of Risk Professionals (GARP).
 • Visió panoràmica i de detall de la gestió del risc d’una entitat financera, i dels usos interns del capital econòmic per a millorar l’assignació interna dels recursos.
 • Funcionament de les eines i metodologies per mesurar riscos de mercat, de crèdit i operacionals.
 • Fonaments de Gestió del Risc
 • Probabilitat i Estadística
 • Mètodes de Simulació
 • Equities, Divises i Mercaderies
 • Instruments de Renda Fixa
 • Derivats Financers
 • Tipus de Riscos i identificació de Factors de Risc
 • Risc de Mercat: Metodologies VaR
 • Risc de Mercat: Backtesting i Stress Testing
 • Risc Crèdit I: Mètodes Actuarials
 • Risc Crèdit II: Mètodes Mark to Market
 • Models Comercials de Risc de Crèdit
 • Exposició creditícia
 • Derivats de Risc de Crèdit risc Operacional
 • Risc Sobirà i avaluació de Risc País
 • Gestió Integral del Risc
 • Hedge Funds
 • Nou Acord de Capitals: Basilea II i Basilea III
 • Estudi de casos reals

Avaluació

Proves tipus test (en anglès) corresponent als nivells 1 i 2 previstos per a la certificació FRMTM, que servirà d’aprenentatge davant l’examen oficial.

 

 • Gestors i col·laboradors en dept. de risc i mercats d’entitats financeres.
 • Responsables financers i de control de riscos d’empreses no financeres.
 • Analistes de risc de crèdit d’entitats financeres.
 • Gestors de carteres i analistes.
 • Professionals de tresoreria bancària.
 • Consultors i analistes de risc en entitats de rating o de serveis financers.
 • Professionals de societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva.
 • Altres consultors, acadèmics i professionals vinculats a la gestió de riscos.
Coneixements previs recomanats
Els participants requereixen a priori d’uns coneixements tècnics (matemàtics i estadístics) suficients per al seguiment òptim del curs, un nivell d’anglès de lectura apropiat així com un cert coneixement de l’operativa bancària dels mercats financers i els seus productes, i una correcta comprensió de la terminologia dels instruments financers. Preferiblement els assistents haurien de tenir titulació universitària. En cas contrari, una elevada experiència serà el requisit alternatiu  recomanat per realitzar el curs.
Per formalitzar la inscripció al programa, és necessari lliurar la documentació següent:
 • Formulari d’inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies
Aquesta documentació es pot lliurar per mail a cursos@iefweb.org. Un cop valorada la candidatura per la direcció del Màster, es citarà als candidats per a una entrevista orientativa d’admissió. La direcció de l’IEF comunicarà a l’interessat, el resultat de la seva admissió i es farà una reserva prèvia de la plaça.
Procediment de pagament

Un cop admès al Programa Superior de Gestió Patrimonial s’ha d’abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a: infoief@iefweb.org.

La resta de la totalitat de els drets d’inscripció s’ha d’abonar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074  o a través d’un taló nominatiu a la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

David Espiga Garrofe

David Espiga Garrofe

Col·laborador del Club de Gestió de Riscos d'Espanya.

Saber-ne més

Professorat

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació