Converteix-te en el
professional que vols ser

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Master

Màster en Finances

Idiomes Castellà
Duració 600 Hores lectives
Inici 01/10/2019
Format Presencial
Beques Fins el 50%

Un programa de dedicació exclusiva d'un any acadèmic sobre mètodes, eines, tècniques i teoria per al desenvolupament de les funcions requerides en l'activitat financera professional. Curs preparatori per les certificacions internacionals: CEFA, CIIA i EFA.

Formació acreditada per: Logo
Últimes places
19a edició
 • Data d'inici / Data de finalització:
  OCT 01
  JUN 30
 • Certificació: Màster en Finances IEF
 • Horari: De dilluns a dijous (alguns divendres i dissabtes), horari de tarda.
 • Duració: 600 hores lectives
 • Lloc: Institut d’Estudis Finacers de Barcelona
 • Ciutat: Barcelona
 • Metodologia: Sessions presencials, Teoria aplicada, Casos Pràctics, Treballs en equip i individuals, Suport plataforma online, Tesina final, Stage de práctiques, Viatge a Londres
 • Beques: L’IEF ofereix condicions especials de finançament, beques de fins el 50% en alguns dels seus cursos. L’objectiu és facilitar el desenvolupament professional en coneixements financers a totes aquelles persones que estiguin interessades en el sector complint uns requisits.

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 29 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

29 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 29 anys liderant la formació financera

Aprofundeix en el màster

Particularment, els participants:
 • Adquireixen els coneixements i domini conceptual que els permet la dedicació a qualsevol àrea de les finances.
 • Obtenen la capacitat global d’interrelacionar el funcionament de totes les institucions que configuren el sistema financer per a la presa de decisions.
 • Dominen l’aplicació pràctica de les tècniques més innovadores i internacionalment acceptades en el món del finançament i la inversió empresarial incloent els aspectes operatius de la nova economia a les finances.
Per tant, l’objectiu central del Màster en Finances és formar professionals capacitats i amb habilitats tècniques i de gestió, idonis per a futures carreres professionals en el món financer, en les institucions, mercats i tot tipus d’organitzacions empresarials, financeres i no financeres, en un entorn extraordinàriament dinàmic.
Aquest any el Màster en Finances incorpora les següents novetats:
 • Et formarem per a que obtinguis les Certificacions Internacionals CEFA/CIIA i European Financial Advisor (EFA), complint amb MiFID II
 • Publicarem la millor tesina d’investigació
 • Faràs un stage a Londres
 • Aconseguiràs 4 diplomes addicionals d’especialització
 • Realitzaràs pràctiques remunerades en bancs, entitats i consultores financeres
Tècniques Instrumentals
L’Àrea de Tècniques Instrumentals aporta els coneixements imprescindibles per tal de dotar l’alumne, amb formació prèvia universitària, d’una sòlida base que li faciliti l’accés a les matèries d’anàlisi i gestió financera, així com referències solvents sobre línies d’actuació en l’àmbit de l’ètica i l’orientació laboral.
 • Anàlisi i diagnòstic d’estats financers
 • Mètodes quantitatius: estadística i econometria empresarial i financera
 • Entorn econòmic: anàlisi macro i microeconòmica conjuntural i estructural
 • Matemàtica de les operacions financeres
 • Marc legal i fiscalitat de les operacions financeres
 • Teoria de carteres
 • Gestió avançada i pràctica d’aplicacions informàtiques i noves tecnologies
 • Financial English
 • Ètica dels negocis financers
 • Conferències complementàries conjunturalment rellevants i orientacions de caracter laboral caràcter

 

Sistema i Mercats Financers
L’Àrea de Sistema i Mercats Financers incorpora els elements per conèixer els instruments, les institucions i els mercats financers des de la perspectiva de l’operativa, la valoració i l’anàlisi, així com els elements adequats per conèixer i aprofundir en la gestió del risc financer.
 • Sistema financer: fonaments i anàlisi descriptiva
 • Mercats monetaris
 • Mercats de capitals de renda fixa
 • Mercats de capitals de renda variable
 • Mercats de divises
 • Instruments derivats
 • Anàlisi, control i eines de gestió del risc financer

 

Gestió Bancària
L’Àrea de Gestió Bancària és el compendi de les altres dues àrees i permet implementar i aprofundir en els coneixements més específics, pràctics i professionals en cadascuna de les grans orientacions de les finances: corporativa, bancària, gestió de carteres i inversió i companyies asseguradores.
 • Gestió de carteres: descripció, benchmarking i reporting
 • Financial planning
 • Gestió financera empresarial i finances corporatives
 • Cash management a l’empresa
 • Gestió, estratègies i productes bancaris
 • Gestió d’entitats asseguradores
 • Management i màrqueting empresarial i financer
 • Teoria aplicada
 • Casos pràctics
 • Treballs en equip i individuals
 • Suport plataforma online
 • Tesina final
 • Stage de pràctiques
 • Viatge a Londres
El Màster en Finances és un programa adreçat a titulats universitaris que compleixen les condicions següents:
 • Tenir una titulació universitària o preveure que s’obtindrà de manera imminent.
 • Desig d’orientar l’activitat professional cap a alguna de les branques de les finances.
 • Voluntat d’emprendre un curs amb alta exigència de temps, dedicació presencial i rigor d’avaluació.
 • Adreçat a estudiants d’ADE, Economia, Empresarials, però també per estudiants de formació jurídica o carreres tècniques i enginyeria
No és necessària experiència professional prèvia, ni tenir altres coneixements en finances que els usuals d’estudis universitaris superiors.

Per formalitzar la inscripció al programa, és necessari lliurar la documentació següent:

 • Formulari d’inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Còpia de la titulació
 • Carta de motivació
 • Dues fotografies

Aquesta documentació es pot lliurar per mail a infoief@iefweb.org. Un cop valorada la candidatura per la direcció del Màster, es citarà als candidats per a una entrevista orientativa d’admissió. La direcció de l’IEF comunicarà a l’interessat, el resultat de la seva admissió i es farà una reserva prèvia de la plaça.

Procediment de pagament

Un cop admès al Màster en Finances s’ha d’abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a: jsellares@iefweb.org.  La resta de la totalitat de els drets d’inscripció s’ha d’abonar abans de l’inici del curs. La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs.

Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

“"El Màster en Finances de l’IEF m’ha permès adquirir elevats coneixements financers que han estat de gran utilitat per obrir-me les portes al sempre difícil mercat laboral".” Lluc Sas Franch (Gestor d'Inversions),
““En destaco l’especialització i l’enfoc que s’aconsegueix amb només un any. També que en el meu cas, les practiques van ser la porta d’entrada al sector".” Jordi Armengol, Analyst Emerging Markets,
““Del Máster en destaco el professorat, temari i dedicació”.” Dani Sullà, Director Investor Relations,

Coordinador

Pablo Larraga López

Pablo Larraga López

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, analista i assessor financer. Ha estat director comercial de Fibanc, administrador del Mercat i director de Màrqueting i de Formació de MEFF Renta Fija, així com director de l’Escuela de Estudios Financieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, i forma part de la primera promoció a Espanya en obtenir la certificació EFPA European Financial PlannerTM (EFP). Actualment, és col·laborador acadèmic de l’IEF, com a director del Programa Superior de Productes Financers Derivats. Ha publicat llibres i articles sobre instruments derivats, fons d’inversió i fons de pensions.

Professorat

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació