Escull formació blended

L’IEF ha adaptat els seus cursos a una metodologia Blended que combina aprenentatge online a través del campus virtual amb interaccions presencials puntuals al centre d’estudis de Barcelona.

Down

Nou – Programa d’Assessorament Financer i Gestió Patrimonial

Postgrau
Duració 360 Hores lectives
Inici 18/09/2020
Format Blended
Beques Fins el 50%
Interès Pagament aplaçat

L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya en obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-España, com a programa preparatori per a la certificació professional d’EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA). També compta amb la titulació del IEF acreditada per la CNMV del Diploma d´ Assesorament Financer i Gestió Patrimonial. Està format per tres mòduls independents de tres mesos de duració cadascun: curs EIP, EFA i gestió patrimonial.

360
Hores lectives
Novetat formativa
Inscripcions obertes
 • Data d'inici / Data de finalització:
  SET 18
  JUNY 19
 • Certificació: European Financial Advisor (EFA, d'EFPA) i Acreditació del Diploma d´ Assesorament Financer i Gestió Patrimonial (IEF)
 • Horari: Divendres de 17h a 21h i Dissabtes de 9h a 13h
 • Duració: 360 hores lectives
 • Lloc: Institut d'Estudis Financers
 • Ciutat: Barcelona
 • Metodologia: Aquest curs presenta diferents modalitats a escollir en funció de les necessitats de l'estudiant
 • Beques: L’IEF ofereix condicions especials de finançament, beques de fins el 50% en alguns dels seus cursos. L’objectiu és facilitar el desenvolupament professional en coneixements financers a totes aquelles persones que estiguin interessades en el sector complint uns requisits.

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 29 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

29 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

Assessorament financer i gestió patrimonial

Josep Soler, director general IEF, Jordi Sullà i Dani Sullà, Director del programa i professor IEF respectivament, ens presenten els detalls del nou Programa d'assessorament financer i gestió patrimonial

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 29 anys liderant la formació financera

Aprofundeix en el curs

El curs s’ha dissenyat per complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que, en diversos àmbits, aconsellen i gestionen patrimonis de particulars.

L’objectiu bàsic és formar en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d’assessoria necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. El curs proporciona els coneixements teòrics i pràctics necessaris, per tal de respondre a les necessitats presents i futures dels clients, en el seu vessant de gestió de patrimonis i assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

Els Diplomats en Gestió Patrimonial seran professionals capaços de rendir professionalment al més alt nivell en una de les àrees de banca i de consultoria que està adquirint més importància en els països financerament més desenvolupats.

Consta de tres mòduls independents de tres mesos de duració

Mòdul 1: acreditació Diploma Professional Financer de IEF i preparatori per certificació EIP        d´EFPA. 150h lectives: 40h presencials o 100% online

Un.1 Introducció a l’Assessoria i Gestió de Patrimonis

Un.2 Càlcul Financer i Introducció a la teoria de Carteres

Un.3 Fonaments de la Inversió

Un.4 Mercats financers

Un.5 Fons d’Inversió

Un.6 Assegurances i Plans de Pensions

Un.7 Fiscalitat i Compliment Normatiu

Un.8 Compliment Normatiu i Ètica

 

Mòdul 2: acreditació Diploma Assessor Financer de IEF i preparatori per certificació EFA              d´EFPA. 160 h lectives: 64 h presencials o 100% online

Un.9 Teoria de Carteres i Rendes Financeres

Un.10 Mercats Financers I. Renda Fixa

Un.11 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica

Un.12 Anàlisi Tècnica

Un.13 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises (vol.1)

Un.14 Fons i Societats d’Inversió

Un.15 Crèdit i Inversió Immobiliària

Un.16 Planificació Financera i Ètica

Un.17 Planificació Fiscal

 

Mòdul 3: Gestió patrimonial avançada. 50h presencials o en streaming

Un.18 Els criteris ASG en la gestió patrimonial: Productes d’inversió de finances sostenibles i d’impacte.

Un.19 Finances conductuals: eficiència de mercat i racionalitat. Impacte de les emocions en les decisions d’inversió. Biaixos dels assessors financers i dels clients.

Un.20 Tecnologies i digitalització de la gestió patrimonial: big data i intel·ligència artificial. Blockchain i criptomonedes. Fintech i gestió patrimonial.

Un.21 Novetats de gestió en renda fixa: noves tendències en productes, mercats (emergents) i targets d’inversió (asseguradores, plans de pensions, etc).

Un.22 Novetats de gestió en renta variable i private equity: tendències

Un.23 Eines de gestió patrimonial i de planificació financera: casos pràctics i plataformes.

Professionals de banca personal o privada.

Gestors, assessors i consultors que els requereixen una sòlida formació global per al consell i la gestió dels patrimonis dels seus clients.

Professionals de gestió de carteres, de societats i agències de valors, vinculats a la intermediació o gestió d’inversions. Universitaris interessats a especialitzar-se en aquesta àrea ascendent del negoci financer.

En funció de si l´opció del curs és presencial u online, pot incloure:

 • Sessions presencials o en streaming de presentació dels temes
 • Casos pràctics d’aplicació de cada contingut
 • Conferències/debats amb rellevants professionals en exercici de cada àrea
 • Material d’estudi bàsic en formats PDF descargable i imprimible
 • Material de suport en format online i seqüencial scorm
 • Exercicis d’autoavaluació per a conèixer el teu avanç i nivell al llarg de la formació
 • Vídeo – càpsules de resolució d’exercicis
 • Test d’auto avaluació online
 • Test online de simulació dels exàmens de certificacions
 • Tutoria online de suport pedagògic i tècnic per a facilitar el seguiment del curs

En funció de si la modalitat és online o blended:

 • Mòdul 1 online: 400€; presencial 930
 • Mòdul 2 online 900€; presencial 1.270
 • Mòdul 3 streming o  presencial 950€

En cas de matricular-se als tres mòduls per obtenir el Diploma Assessorament Financer i Gestió Patrimonial acreditat per la CNMV, s´aplicarà un 10% a la suma del import dels tres mòduls, segons la metodologia escollida.

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació