Assoleix la trajectòria professional financera que mereixes

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Certificació professional

Planificació Financera EFP – BCN

Idioma: Català i castellà

108
Hores lectives
13a
edició
 • Data d'inici / Data de finalització:
  GEN 10
  JUN 27
 • Horari: Divendres de 17h a 21h i dissabte de 9h a 13h
 • Ciutat: Barcelona

Aprofundeix en el curs

El curs té un nivell suficient i comprovat per a una adquisició completa de les competències professionals d’un planificador financer personal, d’un professional de banca personal i privada amb capacitat de gestionar clients i patrimonis complexos i importants, així com d’un assessor financer i patrimonial sènior en qualsevol entitat de serveis d’inversió i òbviament en les EAFI.
El curs prepara per superar els exigents exàmens de l’European Financial PlannerTM d’EFPA. Requereix, en tot cas, una alta dedicació d’estudi individual i l’assistència a les classes presencials.
 1. Mercats Financers
 2. Inversions Alternatives
 3. Gestió de Carteres
 4. Marc Legal i Successori
 5. Patrimonis Familiars
 6. Planificació Fiscal
 7. Planificació Financera
 8. Repàs i simulació
Especialment dirigit a professionals financers que estan en possessió del certificat EFA i per tant són candidats a la certificació EFP. El curs inclou un convenient repàs d’aquelles matèries del programa EFA que poden requerir-se per a l’examen EFP.
També podran presentar-se a l’examen aquells professionals que disposin de les  certificacions i titulacions professionals CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA i CFP sempre que hagin estat obtingudes en els deu últims anys.
Alternativament el curs pot ser realitzat per altres professionals i estudiants interessats en les matèries incloses en la Planificació Financera Personal, tot i no disposar del certificat EFA i per tant no ser candidats immediats a l’EFP.
Per formalitzar la inscripció cal lliurar la següent documentació:
 • Butlletí d’inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies

Un cop valorada la seva candidatura per part de la direcció de IEF, s’efectuarà una reserva prèvia de la plaça i comunicarà el resultat de la seva admissió.

Procediment de pagament

Un cop admès al Programa Superior de Planificació Financera s’ha d’abonar en concepte de reserva de plaça el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a info@iefweb.org.

La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs. Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

Pablo Larraga López

Pablo Larraga López

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, analista i assessor financer. Ha estat director comercial de Fibanc, administrador del Mercat i director de Màrqueting i de Formació de MEFF Renta Fija, així com director de l’Escuela de Estudios Financieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, i forma part de la primera promoció a Espanya en obtenir la certificació EFPA European Financial PlannerTM (EFP). Actualment, és col·laborador acadèmic de l’IEF, com a director del Programa Superior de Productes Financers Derivats. Ha publicat llibres i articles sobre instruments derivats, fons d’inversió i fons de pensions.

Saber-ne més

Professorat

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació