Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers - IEF

Escull formació Blended

L’IEF ha adaptat els seus cursos a una metodologia Blended que combina aprenentatge online a través del campus virtual amb interaccions presencials puntuals al centre d’estudis de Barcelona.

Down

Postgrau d’Analista Internacional de Mercats Financers

Postgrau
Duració 300 Hores lectives
Inici 16/10/2023
Format Presencial/ Streaming
Preu 8000 €
Interès Pagament aplaçat

Els títols CEFA® i CIIA® acrediten la capacitat i coneixements d’analista/gestor i, a més, són acceptats per els països membres de la comunitat financera europea i internacional.

300
Hores lectives
Inscripcions obertes
32a edició
 • Data d'inici / Data de finalització:
  OCT 16
  JUNY 28
 • Certificació: CEFA-CIIA
 • Horari: De 18h a 21h, dies a determinar
 • Duració: 300 hores lectives
 • Lloc: Institut d’Estudis Financers, Barcelona
 • Metodologia: Sessions presencials/streaming i autoestudi online; teoria aplicada, casos pràctics, treballs en equip i individuals, i amb suport plataforma online

Metodologia

Presencial - Streaming Blended Online

Aconsegueix la teva certificació CEFA-CIIA

Josep Soler, director general IEF, i José Sáez director del Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers, ens presenten els detalls d'aquest programa, amb més de vint edicions, preparatori per obtenir les certificacions CEFA-CIIA.

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 30 anys liderant la formació financera

Aprofundeix en el curs

 • Adquirir els coneixements i les aptituds per desenvolupar un ampli ventall de funcions professionals en l’àmbit financer.
 • Ampliar el domini de les tècniques operatives, de valoració i estratègiques en tot tipus d’actius i instruments financers.
 • Superar els exàmens de certificació de EFFAS i ACIIA per obtenir els títols Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA) i Certified International Investment Analyst (CIIA).
Àrea d’Anàlisi i Valoració de Títols de Renda Variable 
(Equity Valuation and Analysis)
 1. Estructura i mercats de renda variable
 2. Cicle de vida sectorial
 3. Anàlisi del sector i de les empreses que el componen
 4. Comprendre l’empresa
 5. Models de valoració d’accions
Àrea de Comptabilitat i d’Anàlilsi d’Estats Comptables
(Financial Accounting and Financial Statement Analysis)
 1. Entorn de la informació financera
 2. Marc per a la preparació i presentació dels estats financers
 3. L’estat dels fluxos de caixa (comptes de tresoreria)
 4. El compte de resultats: reconeixement dels ingressos i despeses
 5. Actius, passius i recursos propis
 6. Combinació de negocis
 7. Transaccions en divises
 8. Informes financers i anàlisi dels estats financers
 9. Instruments analítics per obtenir informació dels estats financers
 10. Instruments analítics per a l’estimació de la rendibilitat i el risc
Àrea de Finances Empresarials (Corporate Finance)
 1. Fonaments de les finances empresarials
 2. Decisions financeres a llarg termini
 3. Decisions financeres a curt termini
 4. Estructura de capital i política de dividends
 5. Fusions i adquisicions
 6. Finances corporatives internacionals
Àrea d’Anàlisi i Valoració de Títols de Renda Fixa
(Bond Valuation and Analysis)
 1. Instruments i mercats financers
 2. Valor temporal del diner
 3. Bons amb warrants
 4. Bons convertibles
 5. Bons rescatables
 6. Bons amb cupons variables (FRN)
 7. Bons hipotecaris
 8. Estratègies de gestió de carteres de renda fixa
Àrea d’Economia (Economics)
 1. Macroeconomia
 2. Macrodinàmica
 3. Economia internacional i mercat de divises
Àrea d’Anàlisi i Valoració d’Instruments Derivats (Derivative Valuation and Analysis)
 1. Instruments i mercats financers
 2. Anàlisi de derivats i altres productes
Àrea de Gestió de Carteres (Portfolio Management)
 1. Teoria moderna de carteres
 2. Política d’inversió
 3. Assignació d’actius
 4. Gestió i anàlisi d’actius i passius
 5. Pràctica de la gestió de carteres
 6. Mesura del comportament (performance) de la cartera
 7. Gestió de la inversió institucional
 8. Finances conductuals
Àrea de Marc Normatiu, Ètica, Estructura del Mercat i Fiscalitat
(Àrea Pròpia del Curs a Espanya: Nivell CEFA)
 1. Estructura del mercat i marc normatiu i comptable
 2. Ètica del mercat
 3. Fiscalitat d’operacions financeres

L’IEF ofereix un programa en metodologia presencial/streaming i autoestudi online, per la preparació dels exàmens en el que es combina de forma sistemàtica casos pràctics amb classes teòriques.

L’orientació pràctica es realitza a través dels casos seleccionats i proposats pels responsables de les diferents àrees. La formació es complementa amb seminaris i conferències de temes d’actualitat.

Son candidats a les certificacions professionals CEFA® i CIIA® aquells professionals que treballen en les següents àrees:
 • Banca d’inversions: Anàlisi financera, tresoreria i mercat de capitals, finances empresarials, finançament estructurat, disseny i emissió de valors, fusions i adquisicions, finançament de projectes, private equity, etc.
 • Gestió d’actius i carteres: Gestió de riscs i actius, anàlisi i mesura de resultats, banca privada, etc.
 • Consultoria en gestió i inversions
 • Comptabilitat i auditoria
 • Relacions amb inversions i gestió de clients
 • Professors i investigadors universitaris

Import de matrícula
El preu de la matrícula del curs Postgrau d’Analista Internacional de Mercats Financers és de 8000 euros.

Aquelles persones que formin part de la comunitat Alumni IEF gaudeixen dels beneficis Alumni amb un descompte del 10% sobre el preu total del curs (sol·licita el cupó de descompte).

Procediment d’inscripció
Per formalitzar la inscripció al programa, és necessari lliurar la documentació següent:

 • Formulari d’inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Còpia de la titulació
 • Dues fotografies

Aquesta documentació es pot lliurar per email a infoief@iefweb.org.

Un cop valorada la candidatura per la direcció del curs, es citarà als candidats per a una entrevista orientativa d’admissió amb la delegació del Comitè CIIA a Barcelona, la qual comunicarà a l’interessat, el resultat de la seva admissió i es farà una reserva prèvia de la plaça.

Procediment de pagament

Un cop admès al Programa s’ha d’abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l’import de la matrícula (pagament online o a través de transferència bancària).

En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org

En cas de realitzar la reserva de plaça del 20% t’informem que la resta de l’import es pot fer efectiva pel mateix sistema o bé acollir-se al pagament fraccionat.

L’IEF, mitjançant un acord amb el Banc de Sabadell ofereix la possibilitat de fer efectiva la resta de l’import en pagaments fraccionats fins a la finalització del programa i sense cap cost financer afegit, és a dir, a interès i comissions zero.

Per sol·licitar el pagament fraccionat sense cap cost financer podeu trucar al servei d’atenció a l’estudiant, al telèfon: 93 412 44 31/ 650 717 477 per fer la gestió en el mateix moment.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.
*Per més informació sobre la nostra política de pagament i devolucions, fes clic aquí.

Què inclou?

 • Assistència a les sessions lectives
 • Material pedagògic de recolzament
 • Accés a manuals CIIA i formulae book, en anglès
 • Documentació bàsica aportada per l’IEF pel seguiment del curs
 • Documentació de suport aportada pel claustre de professors
 • Manuals internacionals en castellà
 • Accés al campus online d’IEF
 • Accés a l’eina múltiple choice per a la preparació d’exàmens
 • Els drets d’examen per la convocatòria ordinària de l’any en curs del CEFA i CIIA


*Per més informació sobre la nostra política de pagament i devolucions, fes clic aquí.

Testimonis

Coordinador

José Saéz Madrid

José Saéz Madrid

Llicenciat i Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Actuari d'Assegurances. Professor titular de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat. Membre del IEAF i del grup d'Investigació IAFI a la UB, coautor de tres llibres sobre Matemàtiques Empresarials i un sobre Matemàtica Financera. Autor de diversos articles de recerca en revistes especialitzades.

Professorat

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

30 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació  Si estàs interessat en rebre informació d'aquest programa formatiu, si us plau emplena totes les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.