Aposta per un futur
professional més complet

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Postgrau

Programa Assessorament Financer i Gestió Patrimonial

L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya en obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-España, com a programa preparatori per a la certificació professional d’EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA).

Idioma: Català i castellà

177
Hores lectives
25a
edició
 • Data d'inici / Data de finalització:
  OCT 01
  JUN 30
 • Horari: Dilluns i dimecres de 18:15h a 21:15h
 • Ciutat: Barcelona

Aprofundeix en el curs

El curs s’ha dissenyat per complementar i aprofundir la formació i experiència prèvia dels professionals que, en diversos àmbits, aconsellen i gestionen patrimonis de particulars. L’objectiu bàsic és formar en les habilitats tècniques, de valoració i judici, i d’assessoria necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.

El curs proporciona els coneixements teòrics i pràctics necessaris, per tal de respondre a les necessitats presents i futures dels clients, en el seu vessant de gestió de patrimonis i assessorament financer de particulars, i per a millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

Els Diplomats en Gestió Patrimonial seran professionals capaços de rendir professionalment al més alt nivell en una de les àrees de banca i de consultoria que està adquirint més importància en els països financerament més desenvolupats.

L’homologació europea d’aquest curs el va convertir en el primer d’Espanya en obtenir l’acreditació de l’Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-España, com a programa preparatori per a la certificació professional d’EFPA European Financial AdvisorTM, (EFA).
 1. Introducció (6 hores)
 2. Càlculs financers (18 hores)
 3. Instruments i mercats financers (36 hores)
 4. Instruments derivats i anàlisi de l’entorn (24 hores)
 5. Fons i societats d’inversió mobiliària (9 hores)
 6. Assegurances (9 hores)
 7. Pensions i planificació de la jubilació (6 hores)
 8. Planificació immobiliària (3 hores)
 9. Fiscalitat en la gestió patrimonial (18 hores)
 10. Gestió de carteres (21 hores)
 11. Assessorament i planificació financera (6 hores)
 12. Compliment normatiu i regulador (6 hores)
 13. Casos pràctics d’assessorament financer i repàs del curs (15 hores)
 • Teoria aplicada
 • Casos pràctics
 • Suport plataforma on-line
 • 75% d’assistència
 • Test de seguiment
 • Exercicis i casos pràctics
  en grup i/o individuals
 • Professionals de banca personal o privada.
 • Gestors, assessors i consultors que els requereixen una sòlida formació global per al consell i la gestió dels patrimonis dels seus clients.
 • Professionals de gestió de carteres, de societats i agències de valors, vinculats a la intermediació o gestió d’inversions.
 • Universitaris interessats a especialitzar-se en aquesta àrea ascendent del negoci financer.

Per formalitzar la inscripció al programa, s’ha d’entregar la documentació següent:

 • Formulari d’inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies

Aquesta documentació es pot entregar per e-mail a cursos@iefweb.org. Un cop valorada la seva candidatura per la direcció de l’IEF, es comunicarà al interessat per e-mail la seva admissió i es realitzarà una reserva prèvia de la plaça.

Procediment de pagament
Un cop admès en el Programa Superior de Gestió Patrimonial s’ha d’abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org. La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’ha de pagar abans de l’inici del curs.
La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antel·lació de l’inici del curs.

Els pagaments es poden fer per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

Jordi Sullà Pascual

Jordi Sullà Pascual

Director del Programa Superior de Gestión Patrimonial, IEF Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (1976), MBA por ESADE (1982). EFPA European Financial Advisor, n º 24. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y de la Junta Directiva de EFPA España. En su dilatada experiencia profesional destacan los cargos de jefe de Tesorería y Valores, Banco Vitalicio de España Cía Anma, Apoderado, 4 SIM; subdirector general responsable de la Gestión, Comité de Inversiones y Gestión de Patrimonios, Safe Barcelona, Director de Gestión de Patrimonios, Banco de Barcelona; Jefe de Gestión de Patrimonios, Banca Catalana; Jefe de Gestión de Patrimonios de Barcelona, BBVA Privanza, Gestor Senior responsable gestión de sociedades en Barcelona, BBVA Patrimonios, etc. Actualmente es director del Programa Superior de Gestión Patrimonial (PSP) y colaborador académico del IEF.

Saber-ne més

Professorat

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació