Aconsegueix els teus objectius
professionals més ambiciosos

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Postgrau

Programa d’Especialista Universitari d’Auditoria Interna Bancària

El programa desenvolupa tots aquells coneixements i tècniques que competeixen als professionals de la direcció d'auditoria interna relacionada amb els riscos financers que l'entitat assumeix i gestiona.

Idioma: Català i castellà

160
Hores lectives
8a
edició
 • Data d'inici / Data de finalització:
  GEN 27
  JUN 16
 • Horari: Dilluns i dimarts de 16h a 20h
 • Ciutat: Barcelona

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Aprofundeix en el curs

El curs vol dotar els participants de comprensió, capacitat d’anàlisi i d’aplicació pràctica i integral sobre els elements (comptables, matemàtics, informàtics, legals i normatius) que poden considerar-se consubstancials a una visió completa i innovadora de la funció, però també de els elements (financers i bancaris) en què se sustenta l’activitat objecte de l’auditoria interna.

Mòdul A. Fonaments financers, comptables i d’auditoria
(16 hores presencials, 24 hores a distància)
 • Fonaments financers
 • Fonaments comptables
 • Fonaments d’auditoria i control intern
Mòdul B. Eines per a la funció d’auditoria
(28 hores presencials, 24 hores a distància)
 • Fonaments de matemàtica financera
 • Fonaments d’estadística bàsica
 • Fonaments d’estadística aplicada a l’auditoria
 • Aplicacions informàtiques
Mòdul C. Bases i àrees de l’auditoria
(28 hores presencials, 8 hores a distància)
 • Introducció als riscos bancaris
 • Compliment normatiu (compliance)
 • Auditoria a distància, de sucursals i fraus
 • Processos d’auditoria continus
 Mòdul D. Processos d’auditoria per productes i segons riscos financers
(40 hores presencials, 44 hores a distància)
 • Productes i instruments financers
 • Processos d’auditoria dirigits a productes i instruments financers
 • Riscos bancaris i financers
 • Processos d’auditoria dirigits a riscos financers
Mòdul E. Informació comptable: principis i normativa (36 hores presencials, 12 hores a distància)
 • Marc conceptual de la Comptabilitat
 • Anàlisi d’Estats Financers
 • Comptabilitat d’Entitats Asseguradores
 • Comptabilitat d’Entitats Bancàries
Mòdul F. Especialitzacions en auditoria interna i metodologies de treball
(12 hores presencials, sense distància)
 • Auditoria de filials i de processos
 • Auditoria de Basilea
 • Auditoria interna d’actius, carteres i de tresoreria
 • Auditoria informàtica
El curs s’imparteix en modalitat semipresencial, requerint un important esforç de formació a distància i de treball individual tutoritzat.
La tutoria, grupal i individual, centra l’acompanyament a l’alumne tant com a suport tècnic al programa com d’incentivació, element vital per garantir el màxim seguiment, mínims abandonaments i bon aprofitament. Les tutories grupals es realitzen coincidint amb sessions presencials i la individual a través de l’ús de la plataforma formativa on-line i eventualment via telefònica i e-mail.
El curs s’avalua presencialment ia distància. Els que superen les avaluacions rebran el títol acadèmic de Diploma d’Especialista Universitari en Auditoria Interna Bancària de la Universitat Rovira i Virgili* i l’Institut d’Estudis Financers si disposen de grau, o el Certificat d’Extensió Universitària en Auditoria Interna Bancaria si no disposen de grau.
Els alumnes que no hagin superat el curs i compleixin amb el mínim d’assistència requerida rebran un certificat d’assistència al curs emès per IEF.

Col·labora en el curs el departament de Financial Services de KPMG Asesores SL

*Títol universitari pendent d’aprovació

 • Dirigit a professionals membres dels departaments d’auditoria interna de banca i entitats financeres.
 • També a professionals que desitgin completar la seva formació financera en matèria d’auditoria interna bancària.
Per formalitzar la inscripció cal lliurar la següent documentació:
 • Butlletí d’inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Copia de la titulación
 • Dues fotografies
Un cop valorada la seva candidatura per part de la direcció de IEF, s’efectuarà una reserva prèvia de la plaça i comunicarà el resultat de la seva admissió.
Procediment de pagament
Un cop admès al Programa d’Especialista Universitari d’Auditoria Interna Bancària s’ha d’abonar en concepte de reserva de plaça el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org.

La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs. Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

Salvador Torra Porra

Salvador Torra Porra

Diplomat en Comerç Internacional per la Cambra de Comerç de Barcelona. Diplomat en Mètodes Quantitatius i Informàtics per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Especialitat Economia) Universitat de Barcelona. Doctor en Ciències Econòmiques (Universitat de Barcelona). Professor de "Mètodes Quantitatius per a l'economia i l'empresa". (Especialitat en Finances Quantitatives: Estadística, Econometria i Models de Programació). Membre de l' Institut Espanyol d'Analistes Financers, de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Membre de l'Associació Espanyola d'Analistes Tècnics i de la Societat Catalana d'Estadística.

Saber-ne més

Professorat

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació