Down
Postgrau

Programa d’Especialista Universitari d’Auditoria Interna Bancària

El programa desenvolupa tots aquells coneixements i tècniques que competeixen als professionals de la direcció d'auditoria interna relacionada amb els riscos financers que l'entitat assumeix i gestiona.

160
Hores lectives
8a
edició
 • Data d'inici / Data de finalització:
  NOV 01
  JUN 30
 • Horari: Dimarts i dijous de 17h a 21h (3 setmanes consecutives)
 • Idioma: Català i castellà | Ciutat: Barcelona

Aprofundeix en el curs

El curs vol dotar els participants de comprensió, capacitat d’anàlisi i d’aplicació pràctica i integral sobre els elements (comptables, matemàtics, informàtics, legals i normatius) que poden considerar-se consubstancials a una visió completa i innovadora de la funció, però també de els elements (financers i bancaris) en què se sustenta l’activitat objecte de l’auditoria interna.

Mòdul A. Fonaments financers, comptables i d’auditoria
(16 hores presencials, 24 hores a distància)
 • Fonaments financers
 • Fonaments comptables
 • Fonaments d’auditoria i control intern
Mòdul B. Eines per a la funció d’auditoria
(28 hores presencials, 24 hores a distància)
 • Fonaments de matemàtica financera
 • Fonaments d’estadística bàsica
 • Fonaments d’estadística aplicada a l’auditoria
 • Aplicacions informàtiques
Mòdul C. Bases i àrees de l’auditoria
(28 hores presencials, 8 hores a distància)
 • Introducció als riscos bancaris
 • Compliment normatiu (compliance)
 • Auditoria a distància, de sucursals i fraus
 • Processos d’auditoria continus
 Mòdul D. Processos d’auditoria per productes i segons riscos financers
(40 hores presencials, 44 hores a distància)
 • Productes i instruments financers
 • Processos d’auditoria dirigits a productes i instruments financers
 • Riscos bancaris i financers
 • Processos d’auditoria dirigits a riscos financers
Mòdul E. Informació comptable: principis i normativa (36 hores presencials, 12 hores a distància)
 • Marc conceptual de la Comptabilitat
 • Anàlisi d’Estats Financers
 • Comptabilitat d’Entitats Asseguradores
 • Comptabilitat d’Entitats Bancàries
Mòdul F. Especialitzacions en auditoria interna i metodologies de treball
(12 hores presencials, sense distància)
 • Auditoria de filials i de processos
 • Auditoria de Basilea
 • Auditoria interna d’actius, carteres i de tresoreria
 • Auditoria informàtica
El curs s’imparteix en modalitat semipresencial, requerint un important esforç de formació a distància i de treball individual tutoritzat.
La tutoria, grupal i individual, centra l’acompanyament a l’alumne tant com a suport tècnic al programa com d’incentivació, element vital per garantir el màxim seguiment, mínims abandonaments i bon aprofitament. Les tutories grupals es realitzen coincidint amb sessions presencials i la individual a través de l’ús de la plataforma formativa on-line i eventualment via telefònica i e-mail.
El curs s’avalua presencialment ia distància. Els que superen les avaluacions rebran el títol acadèmic de Diploma d’Especialista Universitari en Auditoria Interna Bancària de la Universitat Rovira i Virgili* i l’Institut d’Estudis Financers si disposen de grau, o el Certificat d’Extensió Universitària en Auditoria Interna Bancaria si no disposen de grau.
Els alumnes que no hagin superat el curs i compleixin amb el mínim d’assistència requerida rebran un certificat d’assistència al curs emès per IEF.

Col·labora en el curs el departament de Financial Services de KPMG Asesores SL

*Títol universitari pendent d’aprovació

 • Dirigit a professionals membres dels departaments d’auditoria interna de banca i entitats financeres.
 • També a professionals que desitgin completar la seva formació financera en matèria d’auditoria interna bancària.
Per formalitzar la inscripció cal lliurar la següent documentació:
 • Butlletí d’inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Copia de la titulación
 • Dues fotografies
Un cop valorada la seva candidatura per part de la direcció de IEF, s’efectuarà una reserva prèvia de la plaça i comunicarà el resultat de la seva admissió.
Procediment de pagament
Un cop admès al Programa d’Especialista Universitari d’Auditoria Interna Bancària s’ha d’abonar en concepte de reserva de plaça el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant de pagament a jsellares@iefweb.org.

La renúncia al curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació de l’inici del curs. Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

Coordinador

Salvador Torra Porra

Salvador Torra Porra

Economista i Doctor en Ciències Econòmiques. El meu especialització se centra en: mètodes quantitatius en finances i empresa. Sóc membre de l'Institut Espanyol d'Analistes Financers, Associació Catalana d'Intel · ligència Artificial, Col · legi d'Economistes de Catalunya i Associació Espanyola d'Analistes Tècnics. En l'àmbit professional algunes de les companyies on he treballat: Sanyo Espanya i Caixa Catalunya.

Saber-ne més

Professorat

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació