A un pas de l'excel·lència professional

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Certificació professional

Programa EFA online

Programa d´estudi individual amb servei de tutories online per part d´un professor expert preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EFA European Financial Advisor) i obert per una durada màxima de 8 mesos.

Idioma: Cat/Cast

Hores lectives
Online
Metodologia
  • Data d'inici / Data de finalització:
    SET 25
    SET 25
  • Horari: 8 mesos de duració

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Aprofundeix en el curs

Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d’assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.

Proporcionar els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d’assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

Preparar per a l’obtenció de la certificació d’EFPA: European Financial Advisor™ (EFA).

Un.1 Càlcul financer
1. Conceptes bàsics: Capital financer i Operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Introducció a la teoria de carteres

Un.2 Teoria de Carteres i Rendes Financeres
1. Estadística per a la gestió de carteres
2. Teoria de carteres
3. Política d’inversió i assignació d’actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres

Un.3 Mercats Financers I. Renda Fixa
1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d’anàlisis de la renda fixa
3. Gestió de renda fixa

Un.4 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica
1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental borsària
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d’indicadors de conjuntura

Un.5 Anàlisi Tècnica
1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnica gràfic
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnica mitjançant ones de Elliot
5. Annex

Un.6 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises
1. Recordatori de conceptes bàsics d’instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises

Un.7 Fons i Societats d’Inversió
1. Fons i societats d’inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d’inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge

Un.8 Crèdit i Inversió Immobiliària
1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, apalancament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària

Un.9 Planificació Financera i Ètica
1. Pràctica d’assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica en l’assessorament financer

Un.10 Planificació Fiscal
1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents

El curs segueix una metodologia online amb suport d’un tutor virtual i obert amb una durada màxima de 8 mesos.
L’ús i seguiment continu de la plataforma de formació IEF Campus, serà imprescindible per al correcte aprofitament d’aquest curs preparatori per a la certificació EFA.

Aquest programa formatiu inclou:

• Material d’estudi bàsic en formats PDF descargable i imprimible
• Material de suport en format online i seqüencial scorm
• Exercicis d’autoavaluació per a conèixer el teu avanç i nivell al llarg de la formació
• Vídeo – càpsules de resolució d’exercicis
• Test d’acte avaluació online
• Test online de simulació de l’examen de certificació
• Tutoria online de suport pedagògic i tècnic per a facilitar el seguiment del curs

Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d’un patrimoni personal o familiar.

Per realitzar la inscripció a aquest curs online, cal:
1. Crear un compte a la plataforma de formació, IEF Campus.
2. Entrar / Registrar-se en la plataforma i buscar aquest curs anomenat “Programa de Asesor Financiero Europeo”
3. Realitzar el pagament online (900€)

Un cop es confirmi el pagament, quedarà automàticament inscrit al curs durant un període acadèmic de 6 mesos. Des d’aquest moment, tindrà accés a tots els recursos i materials per iniciar el seu estudi en el moment i lloc que desitgi així com un servei personalitzat de tutories online per un professional expert.

*S´aplicarà un 30% de descompte a les classes presencials de repàs programades per l´IEF prèvies al examen EFPA.

Coordinador

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

FRM, CEFA, EFA Professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d'actius i mercats financers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor a l'IEF en l'àrea de mercats i actius financers i Inversió Socialment Responsable. Anteriorment va treballar com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable en entitat financera i gestió de plans de pensions en asseguradora.

Saber-ne més

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació Apunta't