Down

Programa EFA (nivell II) online

Certificació professional
Idiomes Castellà
Duració 160 Hores lectives
Format Online
Preu 900 €

Programa d'estudi individual, amb servei de tutories online per part d'un professor expert, preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EFA European Financial Advisor) i obert per una durada màxima de 8 mesos. Consta d'un total de 160h lectives.

160
Hores lectives
Online
Metodologia
  • MATRÍCULA OBERTA
  • Certificació: EFA
  • Horari: 8 mesos de duració
  • Duració: 160 hores lectives
  • Metodologia: Online

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 30 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

30 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

Prova una demostració del curs

Accedeix a una demostració interactiva del contingut d'aquest curs.

Veure demo

Aprofundeix en el curs

Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d’assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.

Proporcionar els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d’assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats.

Preparar per a l’obtenció de la certificació d’EFPA: European Financial Advisor™ (EFA).

Imprescindible tenir EFA nivell1, EIP o equivalent.

Un.1 Càlcul financer
1. Conceptes bàsics: Capital financer i Operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Introducció a la teoria de carteres

Un.2 Teoria de Carteres i Rendes Financeres
1. Estadística per a la gestió de carteres
2. Teoria de carteres
3. Política d’inversió i assignació d’actius
4. Mesurament i atribució de resultats
5. Rendes financeres

Un.3 Mercats Financers I. Renda Fixa
1. Actius i valoració de renda fixa
2. Elements d’anàlisis de la renda fixa
3. Gestió de renda fixa

Un.4 Mercats Financers II. Renda Variable i Conjuntura Econòmica
1. Recapitulació del mercat de renda variable
2. Anàlisi fonamental borsària
3. Introducció a la gestió de carteres de renda variable
4. Anàlisi i interpretació d’indicadors de conjuntura

Un.5 Anàlisi Tècnica
1. Fonaments teòrics i principis
2. Anàlisi tècnica gràfic
3. Indicadors i oscil·ladors
4. Anàlisi tècnica mitjançant ones de Elliot
5. Annex

Un.6 Mercats Financers III. Derivats, Estructurats i Divises
1. Recordatori de conceptes bàsics d’instruments derivats
2. Aplicacions pràctiques dels contractes de futurs i opcions
3. Opcions exòtiques: descripció i prestacions
4. Productes estructurats
5. Mercat de divises

Un.7 Fons i Societats d’Inversió
1. Fons i societats d’inversió. Recapitulació
2. Selecció de fons d’inversió
3. Característiques i estratègies dels fons hedge

Un.8 Crèdit i Inversió Immobiliària
1. Crèdit: característiques i riscos associats
2. Garanties, apalancament i gestió de la insolvència
3. Productes hipotecaris
4. Mercat i inversió immobiliària

Un.9 Planificació Financera i Ètica
1. Pràctica d’assignació i seguiment de carteres
2. Gestió patrimonial a través de la planificació financera personal
3. Planificació de la jubilació: objectius financers i pressupost
4. Estratègies per a la planificació de la jubilació: selecció de productes i opcions de reemborsament
5. Ètica en l’assessorament financer

Un.10 Planificació Fiscal
1. Planificació fiscal per a persones físiques
2. Planificació fiscal per a societats
3. Tributació de no residents

El curs segueix una metodologia online amb suport d’un tutor virtual i obert amb una durada màxima de 8 mesos.
L’ús i seguiment continu de la plataforma de formació IEF Campus, serà imprescindible per al correcte aprofitament d’aquest curs preparatori per a la certificació EFA.

Aquest programa formatiu inclou:

• Material d’estudi bàsic en formats PDF descargable i imprimible
• Material de suport en format online i seqüencial scorm
• Exercicis d’autoavaluació per a conèixer el teu avanç i nivell al llarg de la formació
• Vídeo – càpsules de resolució d’exercicis
• Test d’acte avaluació online
• Test online de simulació de l’examen de certificació
• Tutoria online de suport pedagògic i tècnic per a facilitar el seguiment del curs

Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars, per optimitzar la gestió d’un patrimoni personal o familiar.

Imprescindible tenir EFA nivell1,  EIP o equivalent.

Import de matrícula
El preu de la matrícula del curs EFA online és de 900 euros.

Procediment de pagament
Per formalitzar la inscripció al curs:
1. clica al botó “matricula’t online” que trobaràs a l’inici
2. omple la fitxa amb les teves dades
3. selecciona el mètode de pagament (pagament íntegre online o pagament íntegre via transferència bancària)

En cas de preferir abonar l’import a través de transferència bancària realitza un ingrés al compte IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 i envia el comprovant de pagament a infoief@iefweb.org

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l’èxit del mateix.

*S´aplicarà un 30% de descompte a les classes presencials de repàs programades per l´IEF prèvies al examen EFPA.

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 30 anys liderant la formació financera

Coordinador

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

FRM, CEFA, EFA Professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d'actius i mercats financers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor a l'IEF en l'àrea de mercats i actius financers i Inversió Socialment Responsable. Anteriorment va treballar com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable en entitat financera i gestió de plans de pensions en asseguradora.

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació