Down
Certificació professional

Programa EIA online

Idiomes Cat/Cast
Duració 100 Hores lectives
Inici 11/10/2019
Format Online
Preu 200 €

La certificació EFPA European Investment Assistant (EIA) reconeix la qualificació necessària per oferia informació d´acord a les Directrius d'ESMA i en els Criteris que aquests estableixen sobre Coneixements i competències per proporcionar informació en matèria d'inversió.

100
Hores lectives
Online
Metodologia
  • Data d'inici / Data de finalització:
    OCT 11
    OCT 11
  • Certificació: EIA, European Investment Assistant
  • Horari: 4 mesos de durada
  • Duració: 100 hores lectives
  • Metodologia: Online

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers

Perquè els més de 110.000 alumnes i els 29 anys liderant la formació financera ens avalen! L’Institut d’Estudis Financers disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet, i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN, principal Xarxa Europea i Internacional d’instituts de formació bancària i financera.

Especialització

29 anys dedicats en exclusiva a la captació i divulgació en finances, al més elevat nivell internacional i vinculat a les entitats de més prestigi del sector.

Coneixement

El principal eix de la nostra activitat. A través d’aquest coneixement impulsem proactivament la professionalització i la millora dels serveis financers.

Proximitat

Amb una estructura àgil i completa que ens permet adaptar-nos a les necessitats i cultura empresarial de cada client institucional o particular.

El centre dels professionals de les finances

Més de 110.000 alumnes i 29 anys liderant la formació financera

Aprofundeix en el curs

Els continguts del Programa d’Assistent Financer et permetran millorar àmpliament la teva capacitació en tècniques, habilitats i aptituds per desenvolupar un gran nombre de tasques vinculades a donar informació acreditada amb sòlids coneixements als clients. Per realitzar aquesta funció, cada vegada més important en la banca d’avui, són imprescindibles professionals amb un important bagatge formatiu que amb aquest curs tens l’oportunitat d’aconseguir. El curs t’ajudarà a dominar els aspectes tècnics vinculats a la inversió, productes, gestió de carteres, fiscalitat i altres elements que et facilitaran la relació amb els clients, units a la teva experiència professional.

Instruments i Mercats Financers
1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Anàlisi d’indicadors i cicles econòmics
6. El sistema financer
7. Renda fixa
8. Renda variable
9. Productes financers complexos
10. Crèdit: característiques i riscos associats

Institucions d’Inversió Col·lectiva i altres Vehicles d’Inversió i
Previsió
1. Descripció general dels fons d’inversió
2. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (I)
3. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (II)
4. Rendibilitat i risc dels fons
5. Concepte i tipus d’assegurances. Gestió del risc
6. Marc legal del contracte d’assegurances
7. Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
8. Plans i fons de pensions

Fiscalitat, Compliment Normatiu i Ètica
1. Impostos que incideixen en la gestió de patrimonis
2. Fiscalitat dels principals productes financers
3. Compliment normatiu
4. Ètica en l’assessorament financer

 

Aquest programa formatiu inclou:
• Material d’estudi en format PDF descarregable i imprimible.
• Vídeos de tipus teòric i pràctic, explicatius dels conceptes més importants del temari i la resolució d’exercicis, acompanyats d’elements gràfics per facilitar la seva comprensió.
• Test d’autoavaluació online.
• Test online de simulació de l’examen de certificació EIA.
• Tutoria online de suport pedagògic i tècnic per a facilitar el seguiment del curs.

El curs segueix una metodologia online amb suport d’un tutor virtual i obert amb una durada màxima de 4 mesos.
L’ús i seguiment continu de la plataforma de formació IEF Campus, serà imprescindible per al correcte aprofitament d’aquest curs preparatori per a la certificació EIA.

Professionals d’entitats financeres, gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en capacitar-se per brindar informació veraç i completa a totes aquelles persones interessades en adquirir algun producte de l’entitat per a la qual treballen.

Per realitzar la inscripció en aquest curs online, cal:
1. Crear un compte a la plataforma de formació, IEF Campus.
2. Entra / Registrar-se en la plataforma i buscar aquest curs anomenat “Curso online de Asistente Financiero”.
3. Realitzar el pagament on-line (200€).

Un cop es confirmi el pagament, quedarà automàticament matriculat en el curs durant un període acadèmic de 4 mesos. Des d’aquest moment, tindrà accés a tots els recursos i materials per iniciar el seu estudi en el moment i lloc que desitgi així com un servei personalitzat de tutories online per un professional expert

Coordinador

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

FRM, CEFA, EFA Professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d'actius i mercats financers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor a l'IEF en l'àrea de mercats i actius financers i Inversió Socialment Responsable. Anteriorment va treballar com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable en entitat financera i gestió de plans de pensions en asseguradora.

Converteix-te en el professional de les finances que vols ser

Sol·licita informació o truca’ns al 93 412 44 31

Sol·licita informació