Converteix-te en l'exemple professional que vols veure en el món

Forma't en l'entitat líder en coneixement financer
Down
Certificació professional

Programa EIP online

Programa d´estudi individual amb servei de tutories online per part d´un professor expert preparatori per obtenir la certificació professional europea d’EFPA (EIP European Investment Practitioner) i obert en una durada màxima de 6 mesos.

Idioma: Cat/Cast

150
Hores lectives
Online
Metodologia
  • Data d'inici / Data de finalització:
    FEB 25
    DES 31
  • Horari: 6 mesos de duració
  • Ciutat: Online

Metodologia

Presencial Semipresencial Online A distancia

Aprofundeix en el curs

Formar en les habilitats d’assessoria necessàries per optimitzar les relacions amb els clients.

Proporcionar els coneixements necessaris per a respondre a les necessitats presents i futures dels clients i en l´assessorament financer de particulars.

NIVELL I

Un.1 Introducció a l’Assessoria i Gestió de Patrimonis

1. Conceptes de la gestió de patrimonis
2. Entorn i canvis en la gestió de patrimonis
3. Noves necessitats dels clients. Els objectius d’inversió
4. L’obtenció d’informació i l’assignació de carteres d’inversió dels clients
5. Planificació de la inversió

Un.2 Càlcul Financer i Introducció a la teoria de Carteres

1. Conceptes bàsics: capital financer i operació financera
2. Capitalització i actualització simple
3. Capitalització i actualització composta
4. Rendibilitat d’operacions financeres
5. Introducció a la teoria de carteres

Un.3 Fonaments de la Inversió

1. Anàlisi d’indicadors i cicles econòmics
2. El sistema financer
3. Política i mercats monetaris

Un.4 Mercats financers

1. Renda fixa
2. Renda variable
3. Futurs i opcions
4. Mercat de divises
5. Productes financers complexos

Un.5 Fons d’Inversió

1. Descripció general dels fons
2. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (I)
3. Classificació descriptiva dels fons d’inversió (II)
4. Rendibilitat i risc dels fons

Un.6 Assegurances i Plans de Pensions

1. Concepte i tipus d’assegurances. Gestió del risc
2. Marc legal del contracte d’assegurança
3. Cobertures personals, previsió social pública i complementària
4. Assegurances de vida, accidents, malaltia i patrimonials
5. Planificació de l’assegurança: Empresa i assegurances personals
6. Plans i fons de pensions

Un.7 Fiscalitat i Compliment Normatiu

1. Impostos que incideixen en la gestió de Patrimonis
2. Fiscalitat dels principals productes financers

Un.8 Compliment Normatiu i Ètica

1. Compliment normatiu
2. Ètica en l’assessorament financer

 

 

El curs segueix una metodologia online amb suport d’un tutor virtual i obert amb una durada màxima de 6 mesos.
L’ús i seguiment continu de la plataforma de formació IEF Campus, serà imprescindible per al correcte aprofitament d’aquest curs preparatori per a la certificació EIP.

Aquest programa formatiu inclou:
• Material d’estudi bàsic en formats PDF descargable i imprimible
• Material de suport en format online i seqüencial scorm
• Exercicis d’autoavaluació per a conèixer el teu avanç i nivell al llarg de la formació
• Vídeo – càpsules de resolució d’exercicis
• Test d’acte avaluació online
• Test online de simulació de l’examen de certificació
• Tutoria online de suport pedagògic i tècnic per a facilitar el seguiment del curs

Professionals d’entitats financeres (àrees de banca personal o privada), gestors, assessors i consultors, professionals de gestió de carteres, universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea i particulars que desitgin millorar la gestió del seu patrimoni.

Per realitzar la inscripció en aquest curs on-line, cal:

1. Crear un compte a la plataforma de formació, IEF Campus.
2. Entra / Registrar-se en la plataforma i buscar aquest curs anomenat “Curso on-line de Profesional Financiero”
3. Realitzar el pagament on-line (400€)

Un cop es confirmi el pagament, quedarà automàticament inscrit al curs durant un període acadèmic de 6 mesos. Des d’aquest moment, tindrà accés a tots els recursos i materials per iniciar el seu estudi en el moment i lloc que desitgi així com un servei personalitzat de tutories online per un professional expert.

Coordinador

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

Héctor Robelló Alvárez de Quevedo

FRM, CEFA, EFA Professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d'actius i mercats financers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Finances per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor a l'IEF en l'àrea de mercats i actius financers i Inversió Socialment Responsable. Anteriorment va treballar com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable en entitat financera i gestió de plans de pensions en asseguradora.

Saber-ne més

T'ha interessat el curs?

Sol·licita informació Apunta't