ODF: els emissors sobirans davant la revolució sostenible - Esdeveniments - IEF
29 octubre 2020

ODF: els emissors sobirans davant la revolució sostenible

  • Horari: 18h
  • Dia i hora: Dijous 29 d'octubre, a les 18h
  • Títol de la sessió: Els emissors sobirans davant la revolució sostenible
  • Ponent: Andrés Alonso, Divisió d'Innovació Financera en el Banc de Espanya
  • Recertificació EFPA: Vàlid per 1,5h de formació continua per la recertificació EIA, EIP, EFA i EFP d'EFPA Espanya, després de la visualització de l'acte i la superació del test de formació
  • Organitzadors: Fundació Caixa Enginyers & Institut d'Estudis Financers

Davant l’actual transició ecològica de l’economia mundial els emissors sobirans tenen un paper fonamental en la mobilització de recursos per al finançament dels objectius de desenvolupament sostenible, així com la mitigació dels efectes de l’actual crisi per la pandèmia de la COVID-19 a través de plans de reconstrucció nacionals que es presenten com una oportunitat per a avançar en el compromís amb una economia sostenible. Els bons verds han estat l’instrument pioner destinat a canalitzar aquests recursos, si bé, després d’uns anys d’experiència comencem a veure propostes d’innovació financera que suggereixen la possibilitat de recórrer a estructures més eficients per a aconseguir l’escalabilitat i consolidació d’aquests instruments de finançament, com són els certificats verds i els bons bessons.

Vols assistir a l'esdeveniment?