Vespre Financer: La inversió selectiva en renda variable - Esdeveniments - IEF
12 març 2020

Vespre Financer: La inversió selectiva en renda variable

Vespre Financer
  • Horari: 19h-20.30h
  • Ubicació: IEF
  • Adreça: Av. Josep Tarradellas 123, 2a planta
  • Telèfon: 93 412 44 31
  • Email: ief@iefweb.org

En aquesta nova sessió dels Vespres Financers amb Jesús Domínguez, fund manager de Valentum, s’explicarà la metodologia d’inversió de Valentum, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. Què busca Valentum en les seves inversions, com troba les idees d’inversió i en què centra la seva anàlisi. L’explicació es complementarà amb casos d’inversions reals per a donar una visió el més completa possible de tot el procés d’anàlisi i inversió.

Vols assistir a l'esdeveniment?