Vespre Financer online: El present i futur dels mercats derivats - Esdeveniments - IEF
27 abril 2021

Vespre Financer online: El present i futur dels mercats derivats

Vespre Financer
  • Horari: 18h-19h
  • Data: Dimarts 27 d'abril 2021
  • Títol de la sessió: El present i el futur dels mercats derivats
  • Ponent: Enrique Castellanos, Director del Instituto BME

En aquesta nova sessió dels Vespres Financers IEF s’explicarà la importància dels productes derivats a l’hora de gestionar el risc no només de bancs i entitats del sector de gestió d’actius, sinó també de qualsevol empresa es dediqui a l’activitat a la qual es dediqui.

Veurem detalladament els diferents tipus de mercats existents i en què es diferencien. Com els ha afectat la recent regulació i els mecanismes que tenen les Entitats de Contrapartida Central per a gestionar el risc de crèdit.

Ponent: Enrique Castellanos, Director del Instituto BME.

Vols assistir a l'esdeveniment?