Desenvolupament professional - IEF Institut d'Estudis Financers

Desenvolupament
professional

Programes corporatius de desenvolupament professional

En un món cada vegada més canviant, l'avanç de la formació en el terreny professional és un element indispensable tant per la progressió de l'empresa, com per a la presa de decisions financeres conscients com a individu. En funció dels objectius professionals, capacitem i potenciem persones amb trets com l'excel·lència professional, la flexibilitat per adaptar-se a les situacions canviants així com impulsar la millora dels serveis financers.

Màsters i postgraus per a professionals

Disposar d’una formació especialitzada suposa un alt grau de reconeixement i seguretat que redunda en beneficis individuals indiscutibles. Dins l’oferta formativa in-company de l’IEF s’incorporen plans de formació centrats en el desenvolupament professional

 • Màster en finances
 • Gestió de riscos financers (FRM) (postgrau)
 • Direcció financera (postgrau)
 • Analista certificat d’inversions internacionals en mercats financers (CIIA) (postgrau)
 • Analista financer certificat (CEFA) (postgrau)
 • Assessorament financer i gestió patrimonial (PSP) (postgrau)
 • Certificat EFPA ESG Advisor
 • Productes financers derivats (postgrau)
 • Especialista universitari d’auditoria interna bancària (postgrau)
 • Curs de certificació European Financial Planner (EFP d’Efpa) (postgrau)
 • Curs de certificació European Financial Advisor (EFA) (postgrau)
 • Curs de certificació European Investment Practitioner (EIP) (postgrau)

Àrees de formació a mida

Mercats financers:

 • Anàlisi tècnica
 • Trading On line
 • Anàlisi de balanços i comptabilització de derivats
 • Borsa
 • Estructura i interrelació de mercats
 • Fonaments dels mercats financers
 • Iniciació a les finances
 • Introducció als futurs i accions
 • Excel per financers
 • Macro economia actual
 • Hedge funds
 • Inversions alternatives
 • Mercats financers europeus
 • Mercats monetaris i renda fixa
 • Vehicles d’inversió i tipus de productes financers

Finances corporatives:

 • Anàlisi i planificació dels estats financers
 • Capital risc, operativa pràctica
 • Cash management
 • Control pressupostari
 • Crèdit management
 • Introducció a les normes internacionals de comptabilitat NIC
 • Financial english
 • Planificació econòmica financera de l’empresa
 • Direcció financera
 • Estructura financera
 • Valoració d’empreses

Gestió del risc:

 • Compliance per entitats financeres
 • Control i mesura del risc de mercats operatius i de crèdit
 • Actualització IFRS
 • Gestió directiva del risc client
 • Gestió i control de carteres
 • Prevenció de blanqueig de capitals

Assessorament i planificació financera:

 • Eines estadístiques
 • Financial Planning
 • Fiscalitat de productes financers
 • Gestió de patrimonis
 • Programa pràctic de planificació financera patrimonial
 • Gestió de carteres:
 • Creació d’institucions d’inversió col·lectiva
 • Gestió de carteres de renda fixa i de renda variable
 • Normatives fons d’inversió
 • Noves possibilitats operatives en la titulació d’actius

Bigdata i Machine learning a les finances

 • Machine Learning Modeling
 • Econometria moderna
 • Machine Learning en Finances
 • Natural Language Processing
 • Aspectes regulatoris del Big Data: GDPR, PSD2 and RDA
 • Python Coding and Exercises
 • Practical Tracks

Fintech

 • L’impacte i tendències de Fintech en els diferents sectors de la indústria de serveis financers
 • El futur dels serveis financers
 • Solucions de Fintech i business cases d’èxit
 • L’impacte de la nova regulació en els serveis financers europeus
 • Tecnologies que han propiciat noves tendències i models de negoci
 • Blockchain i criptocurrencies

Formació de qualitat

L’IEF es va constituir quan el sector financer a Espanya dóna el seu pas definitiu per a la gran transformació que ha seguit en els darrers 30 anys. S’han format amb nosaltres més de 120.000 professionals de les finances. Seguim orientant-nos als nous canvis i transformacions (digital, sostenibilitat, nova demanda, regulació, etc) als que està subjecte el sector financer.

L’IEF disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet; i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN (principal Xarxa europea i internacional d’instituts de formació bancària i financera).