Desenvolupament
professional

Programes corporatius de desenvolupament professional

En un món cada vegada més canviant, l'avanç de la formació en el terreny professional és un element indispensable tant per la progressió de l'empresa, com per a la presa de decisions financeres conscients com a individu. En funció dels objectius professionals, capacitem i potenciem persones amb trets com l'excel·lència professional, la flexibilitat per adaptar-se a les situacions canviants així com impulsar la millora dels serveis financers.

Màsters i postgraus per a professionals

Disposar d’una formació especialitzada suposa un alt grau de reconeixement i seguretat que redunda en beneficis individuals indiscutibles. Dins l’oferta formativa in-company de l’IEF s’incorporen plans de formació centrats en el desenvolupament professional

 • Màster en finances
 • Gestió de riscos financers (FRM) (postgrau)
 • Direcció financera (postgrau)
 • Analista certificat d’inversions internacionals en mercats financers (CIIA) (postgrau)
 • Analista financer certificat (CEFA) (postgrau)
 • Assessorament financer i gestió patrimonial (PSP) (postgrau)
 • Productes financers derivats (postgrau)
 • Especialista universitari d’auditoria interna bancària (postgrau)
 • Curs de certificació European Financial Planner (EFP d’Efpa) (postgrau)
 • Curs de certificació European Financial Advisor (EFA) (postgrau)
 • Curs de certificació European Investment Practitioner (EIP) (postgrau)

Formació de qualitat

L’IEF es va constituir quan el sector financer a Espanya dóna el seu pas definitiu per a la gran transformació que ha seguit en els darrers 30 anys. S’han format amb nosaltres més de 120.000 professionals de les finances. Seguim orientant-nos als nous canvis i transformacions (digital, sostenibilitat, nova demanda, regulació, etc) als que està subjecte el sector financer.

L’IEF disposa de les certificacions de qualitat ISO 9001 i IQNet; i és l’única entitat espanyola membre d’EBTN (principal Xarxa europea i internacional d’instituts de formació bancària i financera).