Política de privacitat Caixa d'Enginyers - IEF Institut d'Estudis Financers

Política de privacitat Caixa d’Enginyers

De conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades personals facilitades, per a informar-lo de les activitats desenvolupades per la FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS. Així mateix, el titular de les dades autoritza al seu tractament per informar-lo sobre productes i serveis, i remetre-li informació de caràcter comercial que pugui ser del seu interès relativa a les societats del Grup CAIXA D’ENGIYERS (Vostè pot consultar les societats a través de la pàgina Web de CAIXA D’ENGINYERS www.caixa-enginyers.com, a l’apartat d’Avís Legal i Dades d’Identificació), autoritzant el titular a la FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS, a l’efecte del desenvolupament de les finalitats indicades, a cedir les seves dades a les entitats que conformen el Grup Financer de CAIXA D’ENGINYERS. El titular podrà exercitar els drets reconeguts en la LOPD i, en particular, els d’accés, rectificació o cancel·lació de dades així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos em la LOPD i en la seva normativa de desenvolupament, a través d’escrit que podrà dirigir a la seu social de la FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS: C/ Potosí, nº22, Barcelona 08030, o bé mitjançant e-mail a la següent adreça fundacion@caja-ingenieros.es. Així mateix, el titular podrà indicar a qualsevol moment mitjançant sol·licitud escrita a FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS que no desitja rebre cap de les informacions descrites anteriorment, excepte e el supòsit d’aquelles comunicacions que continguin informació relativa a la petició efectuada, i que en conseqüència resultin imprescindibles per al compliment de l’acte.