Postgrau d’Innovació Tecnològica en Finances - IEF Institut d'Estudis Financers

Postgrau d’Innovació Tecnològica en Finances

Per a matricular-te al curs pots fer el pagament íntegre del programa o bé fer efectiva la reserva de plaça abonant un 20% de l’import del curs.

La resta de l’import es pot fer efectiva fins al final del curs.

Matrícula íntegra 1.750,00


Categoria: