Productes Financers Derivats - IEF Institut d'Estudis Financers

Productes Financers Derivats

Per a matricular-te al curs pots fer el pagament íntegre del programa o bé fer efectiva la reserva de plaça abonant un 20% de l’import del curs.

La resta de l’import es pot fer efectiva fins al final del curs.

Matrícula íntegra 3.900,00


Categoria: