Antonio Terceño Gómez - Professorat d'IEF

Antonio Terceño Gómez

Catedràtic d'Economia Financera. Facultat Economia i Empresa Universitat Rovira i Virgili

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Vicerector de Professorat, Director de Departament, Degà i President del Col·legi d’Economistes en Tarragona. Autor de 29 llibres o capítols. Autor de 68 articles en revistes científiques indexades. Investigador en projectes: Ministerio de Ciencia, Unió Europea, Agencia Española de Cooperación Internacional i Consejo Nacional de Investigaciones (Argentina). Director de 15 tesis doctorals. 91 comunicacions a congressos internacionals. Professor visitant en: Argentina, Mèxic, Cuba, Bielorússia i Espanya Director Màster en Finances i Gestió Bancaria URV (16 Edicions) President International Society for Fuzzy Managment and Economy. Acadèmic Numerari Real Acadèmia de Doctors. Acadèmic Corresponent Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres del Instituto de España.