Daniel Sullà - Professorat d'IEF

Daniel Sullà

Director Investor Relations Trea AM

Director Investor Relations a Trea AM. Número 1 de la seva promoció del Máster en Finances per l’IEF. Certificacions professionals: CEFA, EFA i EFP. Membre del Institut Espanyol d’Analistes Financiers (IEAF) i de l’Asociació Europea d’Assessors i Planificadors Financiers (EFPA).