Francesc Xavier Nicolàs García - IEF Institut d'Estudis Financers

Francesc Xavier Nicolàs García

Professor Administració i finances

Llicenciat en investigació i técniques de mercat UB. Professor administració i finances.