Joaquim Castañer Codina - IEF Institut d'Estudis Financers

Joaquim Castañer Codina

Profesor de Derecho Mercantil, Universidad Pompeu Fabra